Flag PL Flag UK

Odbiór decyzji stypendialnych

Informujemy, ze nowe decyzje stypendialne są już do odbioru w Kwesturze.
Prosimy o pilny i szybki odbiór decyzji.