Flag PL Flag UK

Zmiana organizacji roku akademickiego

Informujemy, że nastąpiła zmiana organizacji roku akademickiego 2018/2019. Studenci st. stacjonarnych na kierunkach Turystyka i Rekreacja oraz Filologia Angielska 15 i 16 kwietnia 2019r. (pn. i wt.) mają zajęcia zgodnie z planem zajęć. Natomiast 29 oraz 30 kwietnia 2019r. (pn. i wt.) są dniami wolnymi od zajęć. W związku z powyższym przerwa wiosenna trwa od 17.04 do 26.04.2019.