Flag PL Flag UK

Informacja nt. wniosków stypendialnych za 2017/18

Informujemy że dnia 07.12.2018 zakończyło się rozpatrywanie przyjętych wniosków za rok 2017/2018 na: stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych, stypendia rektora, oraz zapomogi. Decyzje będą do odbioru w kwesturze (p. 108) po Nowym Roku 2019 r.
Informacja o dokładnym terminie odbioru decyzji w 2019 zostanie podana wkrótce.
ZOBACZ: Zarządzenie Rektora w/s stypendiów.