Flag PL Flag UK

Kurs Języka Polskiego dla cudzoziemców

Zapraszamy kandydatów i studentów WSTiJO na roczny kurs języka polskiego dla cudzoziemców. Termin: X.2018 - VI.2019.

Program obejmuje łącznie 300 godzin zajęć, w tym: 240 godzin wykładów oraz 60 godzin warsztatów.

Wykłady odbywaja się w poniedziałki, wtorki i piątki od godz. 10.00 do godz 12.35 - III p., sala 306.

Zajęcia warsztatowe - w środy od godz. 9.00 do godz. 13.30 wg. ustalenia (zajęcia praktyczne, wyjścia: muzea, lotnisko, dworzec, parki, ogród botaniczny).

Cena:

* 2950zł / osoba (przy grupie 15-19 osób)

* 3950zł / osoba (przy grupie 10-14 osób)

pdf ZOBACZ HARMONOGRAM ORAZ PROGRAM ZAJĘĆ