Flag PL Flag UK

HAISZ 11.05.2018

Studenci I roku TiR w ramach ćwiczeń z HAISZ/Ekologii, 11.05.18 pod opieką mgr Wiesławy Mońko i przewodnika mgr Piotra Kunerta zwiedzili ważniejsze zabytki na Starym Mieście.

Tam, gdzie rozciąga się teraz Stare Miasto kiedyś rosła puszcza. Stare Miasto zostało założone na skarpie, nad brzegiem dopływu Wisły rzeczki Kamionki obok zamku książąt mazowieckich. Stare Miasto w XIII w. otoczone było wałem ziemnym a w XIV w. murem obronnym. Założycielem miasta był prawdopodobnie Bolesław II - książę mazowiecki i płocki. Ze względu na szlak handlowy od Morza Czarnego do Bałtyku osiedlali się w starej Warszawie bogaci kupcy. Obecna ulica Świętojańska, Rynku i Nowomiejska to pozostałość odcinka tego szlaku. Okupant niemiecki w czasie II Wojny Światowej zniszczył Warszawę w tym Stare Miasto w 90% i tylko dzięki zespołowi architektów, historyków sztuki, przechowanym planom, też wizerunków według Canaletta udało się Stare Miasto odbudować. Przywrócono świetność Starego Miasta.

Studenci dzienni z I roku z kierunku Turystyki i Rekreacji w ramach ćwiczeń z Historii Architektury i Sztuki oraz Ekologii w dniu 11.05.18 spotkali się pod Kolumną Zygmunta III i pod opieką mgr Wiesławy Mońko prowadzącej ćwiczenia i przewodnika mgr Piotra Kunerta zwiedzili ważniejsze zabytki na Starym Mieście w Warszawie w tym:

  • Kolumna Zygmunta - pomnik z 1644 r. położony na placu Zamkowym, Jest najstarszy pomnik publiczny Warszawy wg koncepcji włoskiego urbanisty Augustyna Locci i włoskiego architekta Constantino Tencalla. Posąg króla Zygmunta III wykonał Clemente Molli, a odlew z brązu jest dziełem Daniela Tyma.
  • Zamek Królewski pierwotnie gotycki zbudowany przez książąt mazowieckich, spacer po dziedzińcu zamku,
  • Katedra św. Jana – powstała w XIII/XIV w. jako kolegiata, przebudowywana w następnych wiekach – po raz ostatni w XIX w. w stylu neogotyckim przez A. Idźkowskiego. Zniszczona w 1944, odbudowana w stylu nawiązującym do gotyckiego według projektu Jana Zachwatowicza.
  • W podziemiach znajdują się groby ostatnich książąt mazowieckich, Henryka Sienkiewicza oraz pierwszego prezydenta Polski Gabriela Narutowicza. Miejsce koronacji królów Polski: Stanisława Leszczyńskiego i Stanisława Augusta Poniatowskiego
  • Kamienice na Rynku Starego Miasta - pierwotnie pochodziły z XV–XIX wieku, po II Wojnie Światowej w większości zrekonstruowane:
  • Mury obronne w Warszawie i Barbakan w Warszawie
  • Bulwary nad Wisłą oglądane ze skarpy Starego Miasta

Studenci byli bardzo zadowoleni ze zwiedzania tym bardziej, że pogoda słoneczna sprzyjała w tym dniu.
mgr Wiesława Mońko