Flag PL Flag UK

Podyplomówka na Starówce i Zamku Królewskim.

W dniu 04 lutego 2018 roku słuchacze Studium Podyplomowego mieli po raz kolejny zajęcia lekcyjne w formie praktycznej w terenie.

Zajęcia odbyły się w 2 częściach. Pierwsza część to zwiedzanie Starówki, zaś druga część lekcji odbyła się na Zamku Królewskim. Zajęcia rozpoczęły się przy schodach ruchomych, gdzie słuchacze zamienili się w przewodników miejskich. Mogliśmy zaprezentować swoje umiejętności przewodnickie, w taki sposób aby zaciekawić i zaktywizować resztę grupy do pożytecznej i praktycznej lekcji. Kolejnymi etapami naszego zwiedzania była cała część Starówki, gdzie słuchacze opowiadali o historii, ciekawostkach i atrakcjach zwiedzanych miejsc. W drugiej części zwiedzaliśmy Zamek Królewski, gdzie słuchacze również opowiadali o historii Zamku i jego losach od jego powstania po dzień dzisiejszy. Było to dość ciężkie, ponieważ niektórzy słuchacze wcielili się w rolę przewodnika muzealnego oraz opowiadać tak, aby nie zakłócić spokoju zwiedzania Zamku innym zwiedzającym.

Słuchacze podyplomówki serdeczne podziękowania przesyłają Władzom Uczelni oraz Panu mgr Andrzejowi Szymańskiemu za bardzo praktyczną lekcję w terenie.

W imieniu Słuchaczy serdecznie dziękuję.
Sławomir Grzegorz Łuczak
Starosta Grupy Studium Podyplomowego

Starówka20180204a