Ćwiczenia z Historii Architektury i Sztuki

Opublikowano: wtorek, 08 marzec 2016 09:43

Ćwiczenia z Historii Architektury i Sztuki
W dniu 1 marca 2016r. grupa 35 osobowa studentów stacjonarnych WSTiJO odbyła ćwiczenia z HAiSZ w Muzeum Narodowym w Warszawie.

Studenci obejrzeli 3 działy w Muzeum:
Galerię Malarstwa Polskich Mistrzów, Galerię Gotyku Stefana Wyszyńskiego, Galerię Faras. Dużym zainteresowaniem studentów cieszyły się obrazy polskich malarzy a w szczególności obrazy J. Matejki, Józefa Chełmońskiego, F. Ruszczyca, J. Malczewskiego,O. Boznańskiej. Podziw wzbudzały dzieła gotyku ołtarze i figury świętych w Galerii Gotyku jednak największym zainteresowaniem wśród studentów cieszyła się Galeria Faras, największa w Europie, z ekspozycją zabytków unikatowych kultury i sztuki nubijskiej z okresu chrześcijańskiego. Wybitny polski archeolog prof. Kazimierz Michałowski pracował w Dolinie Nilu. Uratował  zabytki,  freski  przed zalaniem Jeziora Nasera,  stworzył w muzeum  Galerię Faras. Doskonałym przewodnikiem po muzeum był mgr Piotr Kunert, były student WSTiJO.