Flag PL Flag UK

Na WSTiJO o tłumaczach przysięgłych

Sobota, 15 listopada 2014 r., była dniem, w którym Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych gościła Naczelnika Wydziału Tłumaczy Przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości, Pana Bolesława Cieślika. Nasz gość przybył na zaproszenie władz Uczelni i wygłosił wykład dla studentów kierunku Filologia Angielska.

 

Planowany pierwotnie na 45 minut, wykład wysokiego urzędnika Ministerstwa Sprawiedliwości przedłużył się do 2 godzin z uwagi na liczne pytania studentów, którzy byli zainteresowani nie tylko formalno-prawnymi aspektami egzaminu, lecz także statusem prawnym tłumaczy przysięgłych w Polsce, krajach UE i poza jej granicami, Ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego, Kodeksem Tłumacza Przysięgłego, prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości listą tłumaczy przysięgłych, Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości określającym minimalne stawki opłat za czynności tłumacza przysięgłego, a także prawami, przywilejami i obowiązkami tłumaczy przysięgłych jako osób zaufania publicznego.

spotkanie TP 01  spotkanie TP 02