Flag PL Flag UK

Na WSTiJO o tłumaczach przysięgłych

Sobota, 15 listopada 2014 r., była dniem, w którym Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych gościła Naczelnika Wydziału Tłumaczy Przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości, Pana Bolesława Cieślika. Nasz gość przybył na zaproszenie władz Uczelni i wygłosił wykład dla studentów kierunku Filologia Angielska.

Czytaj więcej...

Etyczne, społeczne i prawne aspekty funkcjonowania szkolnictwa wyższego w Polsce

Organizatorzy: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego we współpracy ze Szkołą Wyższą im. Bogdana Jańskiego w Warszawie oraz Wyższą Szkołą Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Data: 11 VI 2012

11 czerwca 2012 roku odbyła się konferencja Etyczne, społeczne i prawne aspekty funkcjonowania szkolnictwa wyższego w Polsce, którą zorganizował Wydział Nauk Humanistycznych SGGW we współpracy z Wydziałem Nauk Społecznych Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie oraz Katedrą Nauk Społeczno- Ekonomicznych
i Prawnych Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych. Pracownicy Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych prowadzili sesje: sesję plenarną w części II poprowadziła dr hab. Elżbieta Puchnarewicz; sesję panelową nr 1 prowadziła dr Joanna Wyleżałek, a sesję nr 3, doc. Bolesław Iwan.

Uczestnikami konferencji byli reprezentanci różnych środowisk akademickich, dyscyplin naukowych i światopoglądów. W przebiegu konferencji poruszano takie zagadnienia jak: spór o sens uniwersytetu, strategie uczelni wobec reformy wdrażanej w okresie różnorodnych kryzysów, zagrożenia dla nauki i uniwersytetów w Polsce, etyczny wymiar nauki i kształcenia akademickiego, etyka w szkolnictwie wyższym a zmiany w skali świata, współpraca uczelni
z otoczeniem społecznym, rola umiejętności komunikacyjnych nauczycieli we współtworzeniu akademickiej przestrzeni dialogu, szkoła wyższa w warunkach anomii społecznej, negatywne skutki zmian strukturalnych oraz rugowania filozofii z nauczania akademickiego, wybrane aspekty etyczne zarządzania i organizacji procesu dydaktycznego wyższych u czelni, problem dyskryminacji w środowisku akademickim, mobbing uczelniany- specyfika i skala zjawiska w Polsce.

dr Joanna Wyleżałek

small pdfPROGRAM KONFERENCJI

Pierwsze Sympozjum Socjologiczne pt.: "Społeczne, kulturowe i ekonomiczne uwarunkowania mody

Organizator: Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Data: 15 XI 2012
Konferencja pod patronatem Kanclerza WSTiJO mgr J.B. Moroz


15 listopada 2012r. odbyło się w naszej uczelni pierwsze Sympozjum Socjologiczne pt. „ Społeczne, kulturowe i ekonomiczne uwarunkowania mody”.

W sympozjum, obok pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, udział wzięli prelegenci z takich ośrodków akademickich w Polce jak: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Łódzki czy Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie.
Poruszona w trakcie spotkania problematyka dotyczyła szerokiego zakresu zagadnień. Omówiono między innymi: proces konstytuowania się mody, jako faktu świadomościowego, społeczną odpowiedzialność mody (CSR), funkcje i cele blogów modowych, związek pomiędzy seksem, płcią i kostiumem czy historię jeansów, jako zjawiska społecznego. Studenci naszej uczelni włączyli się czynnie zarówno w proces organizacji, jak i w część merytoryczną konferencji prezentując przygotowane przez siebie wystąpienia w sesji studenckiej.
Spotkanie wzbogacił pokaz strojów zaprojektowanych i zaprezentowanych przez uczennice Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w sympozjum i zapraszamy na kolejne spotkanie w Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych w Warszawie.

KOMITET NAUKOWY

dr hab. Jacek Kochanowski, prof. WSTiJO – przewodniczący
dr Julian Bustrzanowski - Rektor WSTiJO
dr hab. Elżbieta Puchnarewicz - prof. WSTiJO
dr Remigiusz Ryziński
dr Tomasz Wrzosek

DO POBRANIA

- Program - pobierz

Relacja Video:

Dynamika Przemian Rynku Turystycznego

Zakres tematyczny konferencji:
Obrady Konferencji obejmować będą trzy sesje plenarne. Pierwsza z nich to sesja inauguracyjna z referatami programowymi prezentowanymi przez prof. Magdalenę Kachniewską i dr. Bartłomieja Walasa.
Tematem kolejnej sesji plenarnej będą Zmiany strukturalne rynku turystycznego. Tematyka tej sesji obejmie, między innymi, zacieranie się granic branż i przedsiębiorstw, powstawanie nowych podmiotów, nowych usług, zanikanie niektórych branż i zawodów. Obrady prowadzić będzie dr Bartłomiej Walas.
ZOBACZ PROGRAM KONFERENCJI

Czytaj więcej...

TŁUMACZE I TŁUMACZENIA W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE II

11 czerwca 2016

PODYPLOMOWE STUDIA KSZTAŁCENIA TŁUMACZY USTNYCH I PISEMNYCH WYŻSZEJ SZKOŁY TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE

zapraszają na międzynarodową konferencję

TŁUMACZE I TŁUMACZENIA W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE II

Czytaj więcej...