Flag PL Flag UK

Człowiek w swiecie spotkania kultur

Organizatorzy: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego przy współudziale Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

Data: 11 XI 2011      

Ze strony WSTiJO referaty wygłosili:

 1. dr Joanna Wyleżłek (SGGW, WSTiJO) – Proces globalizacji kultury w kontekście funkcjonalizmu analitycznego Spencera
 2. dr Halina Makała (WSTiJO) – Kuchnie wybranych religii i kultur i ich rola w turystyce
 3. doc. dr Bolesław Iwan (WSTiJO) – Wielokulturowość Wyspy Rodos i jej wykorzystanie w turystyce
 4. dr Henryk Legienis (WSTiJO) – Szlak zamków gotyckich północnej Polski jako przykład germańskiej spuścizny

Motyw podróży w literaturze i sztuce obszaru anglojęzycznego

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

Zawiadomienie o konferencji

"Motyw podróży w literaturze i sztuce obszaru anglojęzycznego"

Data i miejsce Konferencji:

12 listopada 2014, aula 101, ul. Prymasa Tysiąclecia 38

small pdfPOBIERZ PROGRAM KONFERENCJI

 

Komitet naukowy:

 • Prof. dr hab. Jadwiga Maszewska, wykładowca na kierunku filologia angielska WSTiJO
 • Dr. hab. Elżbieta Puchnarewicz, prorektor ds. Naukowych WSTiJO
 • Dr Bożena Iwanowska, wykładowca na kierunku filologia angielska WSTiJO
 • Mgr Jarosław Bielecki, Kierownik Studium Języków Obcych WSTiJO
 • Mgr Piotr Maszewski, doktorant, pracownik dydaktyczny na kierunku filologia angielska WSTiJO


Ekspansja terytorialna, kolonialna przeszłośd, różnorodnośd kulturowa oraz rozwój turystyki stanowią o popularności motywu podróży w literaturze i sztuce obszaru anglojęzycznego. Tematem planowanej konferencji jest znaczenie problematyki związanej z podróżą w dziełach sztuki oraz utworach literackich pisarzy języka angielskiego. Wśród proponowanych tematów do poruszenia w
wystąpieniach konferencyjnych są:

 • podróż jako odkrywanie odmiennych kultur
 • teksty literackie jako świadectwa procesów kolonizacyjnych
 • sposoby postrzegania tego, co „egzotyczne”, „obce”, „inne”
 • wymiar psychologiczny doświadczenia podróży
 • podróż jako metafora
 • podróż w kontekście krytyki postkolonialnej
 • podróżnicy i turyści widziani oczami rdzennych mieszkaoców i lokalnych społeczności
 • turystyka: stereotypy i sposoby przeciwstawiania się stereotypizacji i komodyfikacji

Referaty, przewidziane na nie więcej niż 20 minut, mogą byd prezentowane w języku angielskim
lub polskim. Prosimy o przesyłanie abstraktów (około 200 słów) do 10 października na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organizator: mgr Piotr Maszewski

kontakt:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www: konferencjawstijo.cba.pl

Opłata konferencyjna: 150 zł

Kulturowe uwarunkowania żywienia w turystyce

Organizator: Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

Data: 27 X 2011

Program konferencji

9:30 – 10:00 – rejestracja uczestników

Słowo na otwarcie Konferencji

10:00 – 10:10 – Powitanie uczestników przez Rektora uczelni Panią prof. n. dr hab. Krystynę Żelazną

10:10 – 10:20 - powitanie uczestników przez Pełnomocnika Kanclerza Panią Monikę Moroz

10:20-10:30 – Wystąpienie Pana Jesus Cruz, Charge d’Affaires Ambasady Boliwariańskiej Republiki Wenezueli

10:30 – 12:00 Sesja plenarna I - wystąpienia i głosy w dyskusji

Prowadząca prof. n. dr hab. Krystyna Żelazna

 1. 10:30 – 10:45 dr Dariusz Zdziech – Prezes Towarzystwa Naukowego Australii, Nowej Zelandii i Oceanii, Asystent Ambasadora Nowej Zelandii do Spraw Politycznych i Ekonomicznych Aoteaora – Nowy Świat odkrywany dla turystyki (Nowa Zelandia)
 2. 10:45 – 11:00 mgr Ilona Zdziech – Członek Zarządu Towarzystwa Naukowego Australii, Nowej Zelandii i Oceanii, Autorka artykułów na temat kuchni Południowego Pacyfiku Gastronomia Nowej Zelandii jako produkt turystyczny
 3. 11:00 - 11:15 mgr Magdalena Chotkowska-Czerwińska, Studium Podyplomowe
 4. o Krajach Rozwijających się, Uniwersytet Warszawski – Kuchnia na Szlaku Jedwabnym – Wieś Kara-Suu w Kirgistanie (na podstawie badań terenowych z 2006)
 5. 11:15 – 11:30 dr Joanna Wyleżałek – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w WarszawieWegetarianizm – racjonalny wybór i możliwość indywidualnego rozwoju

11:30-11:50 Dyskusja

11:50-12:20 przerwa na kawę

12:20-14:00 Sesja plenarna II

Prowadząca prof. n. dr hab. Elżbieta Puchnarewicz

 1. 12:20 – 12:35 dr Beata Mikuta – dziekan Wydziału Turystyki Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie - Oferta żywieniowa gospodarstw agroturystycznych
 2. 12:35-12:50dr Dorota Szczepanowicz-Balon- Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Wpływ religii na odświętną i codzienną kuchnię żydowską oraz jej znaczenie w turystyce Izraela
 3. 12:50-13:05 doc. dr Bolesław Iwan – Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie - Kulturowe uwarunkowania regionalnej kuchni świętokrzyskiej
 4. 13:05-13:20 dr inż. Halina Makała - Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie - Kuchnia codzienna i odświętna na przykładzie wybranych kuchni regionalnych
 5. 13:20-13:35 dr Marta Pastwa - Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie - Sytuacja finansowa spółek giełdowych w zakresie gastronomii

13:35-13:55 dyskusja

14:00 – 14:45 Przerwa obiadowa

14:45- 17:30 sala 207 Panel dyskusyjny na temat kulturowych uwarunkowań żywienia w turystyce. Moderatorami dyskusji będą przedstawiciele nauk społecznych i ekonomicznych – badacze zajmujący się różnymi aspektami powiązań kultury i żywienia z turystyką. Obecni będą również praktycy –specjalizujący się w kuchniach różnych narodów.

16:30-17:00 Dyskusja nad publikacją materiałów konferencyjnych w specjalnym wydaniu Zeszytów Naukowych. Turystyka i rekreacja.

17:00-17:30 podsumowanie Konferencji

Determinanty rozwoju turystyki biznesowej

Organizator: Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Data: 17 XI 2010 

small pdfPROGRAM KONFERENCJI

Rola turystyki w przekazywaniu dziedzictwa kulturalnego regionów

Organizator: Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Data: 08 VI 2010

Konferencja obejmowała takie zagadnienia, jak: formy promocji turystycznej dziedzictwa kulturowego regionu, dziedzictwo kulturowe jako markowy produkt turystyczny, wykorzystanie kultury ludowej w ofercie turystycznej regionu, kuchnia jako element dziedzictwa kulturowego w turystyce oraz rola turystyki w przekazywaniu dziedzictwa kulturowego w krajach pozaeuropejskich. Wygłoszono czternaście referatów, naukowcy prezentujący wyniki swoich badań reprezentowali: SGGW w Warszawie, UP w Lublinie, UW w Warszawie oraz różne instytucje związane z działaniami na rzecz dziedzictwa kulturowego.Konferencja była plonem drugiego etapu badań nad Rozwojem turystyki kulturowej w regionach Polski i świata.

small pdfPROGRAM KONFERENCJI

Wielokulturowość w Turystyce

Organizator: Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Data: 26 XI 2009

Konferencja obejmowała takie zagadnienia, jak: wielokulturowość w turystyce – zagadnienia teoretyczne, znaczenie turystyki dla edukacji i wychowania w środowisku wielokulturowym, wielokulturowe sąsiedztwo, wpływ lokalnych i regionalnych kultur na kształtowanie się społeczności wielokulturowych oraz doświadczenia wielokulturowości
w turystyce na obszarach Południa.

Na Konferencję przybyli naukowcy między innymi z takich uczelni, jak: AM w Gdyni, AWF w Krakowie, AWF w Poznaniu, SGGW w Warszawie oraz uniwersytety: UP w Lublinie, UR w Rzeszowie, UW w Warszawie, UHP w Kielcach. W Konferencji uczestniczyło 27 badaczy z wiodących uczelni państwowych i prywatnych. Wykład inaugurujący obrady konferencji wygłosił Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu ds. UNESCO pan Sławomir Ratajski. Muzeum Azji i Pacyfiku przygotowało stoisko ukazujące działalność tej placówki w różnych dziedzinach. Studenci WSTiJO z Białorusi, Rosji i Ukrainy przygotowali stoiska promujące atrakcje turystyczne swoich krajów. Samorząd, Studenci WSTiJO uczestniczyli w przygotowaniu, obsłudze i obradach Konferencji. Konferencja była plonem pierwszego etapu badań nad Rozwojem turystyki kulturowej w regionach Polski i świata.

Program konferencji

9.00-10.00 Rejestracja uczestników konferencji

10.00 Rozpoczęcie konferencji

10.00-10.15 Powitanie uczestników przez Kanclerza WSTiJO mgr Jadwigę Moroz i Rektora
                   WSTiJO prof. dr hab. Krystynę Żelazną

10.15-10.30 Wystąpienia zaproszonych gości ( w trakcie uzgodnień)

(potwierdzone) wystąpienie Sławomira Ratajskiego Sekretarza Generalnego Polskiego Komitetu ds. UNESCO

Sesja plenarna I 10.30-11.40

Przewodniczy: prof. WSTiJO dr hab. Elżbieta Puchnarewicz

10.30-10.40prof. dr hab. Zygmunt Przychodzeń, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Dylematy turystyki edukacyjno-kulturowej jako nauki

10.40-10.50 dr Karolina Buczkowska, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu - Znaczenie wyjazdów studenckich w ramach programu LLP Erasmus w kontekście turystyki kulturowej

10.50-11.00dr Joanna Wyleżałek, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie -Znaczenie turystyki kulturowej w procesie przełamywania stereotypów narodowościowych
i etnicznych

11.00-11.10prof. dr hab. inż. Rafał Nadulski, Wyższa Szkoła Społeczno
-Przyrodnicza w Lublinie - Tradycyjne technologie produkcji żywności jako atrakcja turystyczna

11.10-11.20dr Bogumiła Lisocka-Jaegermann, Uniwersytet Warszawski - Turystyka wspólnotowa a rozwój lokalny w Ameryce Łacińskiej - nadzieje a rzeczywistość. Przypadek peruwiańskiej wyspy Tequile.

11.20-11.30dr Irena Kotowicz-Borowy, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Znaczenie Polonii w rozwoju turystyki edukacyjnej na pograniczach Europy Środkowo-Wschodniej

11.40-12.00 przerwa na kawę

Sesja plenarna II 12.00-13.30

Przewodniczy: prof. dr hab. Krystyna Żelazna

12.00-12.10dr Katarzyna Mysiak, Akademia Morska w Gdyni - Wykorzystanie kultury ludowej Kaszub w turystyce na obszarach wiejskich

12.10-12.20dr Paul Kwaku Siayor, Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach - Tendencje
w turystyce kulturowej w krajach rozwijających się na przykładzie Ghany

12.20-12.30dr Sabina Owsianowska, Akademia Wychowania Fizycznego
w Krakowie - Znaczenie dziedzictwa wielokulturowego w promocji turystycznej miejsca

12.30-12.40dr inż. Beata Mikuta, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki
w Częstochowie - Wykorzystanie wielokulturowości w ofercie żywieniowej gospodarstw agroturystycznych Podlasia

12.40-12.50dr inż. Tomasz Ołdytowski, Politechnika Białostocka - Wielokulturowość obszaru Puszczy Knyszyńskiej atutem w ofercie turystycznej Podlasia

12.50-13.00mgr Iwona Pezdan-Śliż, Wyższa Szkoła Informatyki
i Zarządzania w Rzeszowie - Festiwale folklorystyczne jako przekaz wielokulturowości

13.00-13.10dr Marzena Wanagos, Akademia Morska w Gdyni - Współpraca samorządów lokalnych w rozwoju turystyki kulturowej

13.10-13.20mgr Magdalena Nowacka, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach - Przestrzeń kulturowa i jej wykorzystanie w turystyce powiatu szydłowieckiego

13.20-13.30dr Witold Półtorak, dr Grzegorz Bielec, Uniwersytet Rzeszowski - Zrównoważony rozwój miejscowości pielgrzymkowych na przykładzie Leżajska

13.30-14.15 obiad

Sesja plenarna III 14.15-15.55

Przewodniczy: prof. dr hab. Zygmunt Przychodzeń

14.15-14.25dr inż. Ewa Czarniecka-Skubina, prof. dr hab. Józef Grochowicz, mgr Ewa Koniuch, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki
w Warszawie - Wpływ kuchni różnych narodów na kuchnię podlaską i jej atrakcyjność turystyczną

14.25-14.35 dr inż. Anna J. Parzonko, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie - Dziedzictwo kulturowe jako czynnik rozwoju turystyki regionów na przykładzie Kurpiowszczyzny

14.35-14.45dr Iwona Błaszczak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - Rola Uniwersytetów Ludowych w upowszechnianiu kultury chłopskiej poprzez turystykę

14.45-14.55 mgr Tomasz Madej, Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie -Przestrzeń ekspozycji w muzeum jako przestrzeń interakcji między „Resident Artist” a zwiedzającymi

14.55-15.05mgr Tomasz Czarnowski - Turystyka jako czynnik wychowujący do kultury solidarności w świetle nauczania Jana Pawła II

15.05-15.15dr Henryk Legienis, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie - Dziedzictwo kulturowe Niemiec na terenie Polski i jego atrakcyjność dla turystyki niemieckiej

15.15-15.25doc. dr Bolesław Iwan, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych
w Warszawie - Dylematy rozwoju turystyki kulturowej w Regionie Świętokrzyskim

15.25-15.35prof. WSTiJO dr hab. Elżbieta Puchnarewicz, Wyższa Szkoła Turystyki
i Języków Obcych w Warszawie - Wielokulturowość w turystyce na przykładzie Egiptu

15.35-15.45dr Michał Treszczyński, Wileńska Szkoła Technologii Biznesu i Rolnictwa, Litwa - Polskie dziedzictwo kulturowe na Litwie

15.45-15.55dr Anna Adamowicz, Wileńska Szkoła Technologii Biznesu i Rolnictwa, Litwa - Wielokulturowość turystyki na Litwie

15.55.-16.05 prof. dr Adeyinka Bankole Redeemer ‘s University Lagos, Nigeria - Turystyka wielokulturowa w Nigerii

16.05-16.20 przerwa na kawę

16.20-18.00 dyskusja i podsumowanie konferencji

Zaproszenie na wernisaż wystawy SPRAWIEDLIWI SĄ WŚRÓD NAS

11.06.2016 zapraszamy na wydarzenie kulturalne towarzyszące konferencji "Tłumacze i tłumaczenia w zglobalizowanym świecie II" - Uroczyste otwarcie wystawy prac Zbigniewa Dobkowskiego SPRAWIEDLIWI SĄ WŚRÓD NAS – RIGHTEOUS AMONG US / 2016 poświęconej Sprawiedliwym wśród Narodów Świata.

Czytaj więcej...

TRIALOG – Leonardo da Vinci – Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Organizator: Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Data: 23 IV 2008

WSTiJO w 2006 roku przystąpiła do międzynarodowego programu Leonardo da Vinci – TRIALOG – Nowe języki ekonomiczne w Europie, po patronatem Senatu Berlina – Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie Und Frauen. Skupiał on reprezentantów trzech państw Niemiec, Turcji i Polski i miał na celu odpowiedzenie na bieżące potrzeby i problemy spotykane w procesie nauczania języków obcych, stworzenie uniwersalnych narzędzi umożliwiających nauczanie tych języków oraz zbliżenie kulturowe i społeczne krajów, które w projekcie brały udział.  WSTiJO reprezentowała stronę polską.  Projekt ten zaowocował między innymi organizacją czterech konferencji, dwóch w Warszawie, po jednej w Ankarze i Berlinie oraz opracowaniem skutecznego i interesującego programu nauczania języków obcych.

W ramach konferencji, która odbyła się 23 04 2008 r., w siedzibie WSTiJO lektorzy  przedstawili opinię na temat podręczników do nauki języka niemieckiego, opracowywanych przez zespół lektorów uczestniczących w konferencji. Lektorzy WSTiJO przedstawili również opracowane scenariusze zajęć, które odbyły się kolejnego dnia konferencji przy czynnym udziale studentów WSTiJO. Lekcję pokazową testującą nowopowstały podręcznik Willkommen in Deutschland Interkulturelles Handbuch Beruf und Kultur w obecności wszystkich uczestników konferencji  przeprowadził lektor WSTiJO.

Na WSTiJO o tłumaczach przysięgłych

Sobota, 15 listopada 2014 r., była dniem, w którym Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych gościła Naczelnika Wydziału Tłumaczy Przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości, Pana Bolesława Cieślika. Nasz gość przybył na zaproszenie władz Uczelni i wygłosił wykład dla studentów kierunku Filologia Angielska.

Czytaj więcej...

Etyczne, społeczne i prawne aspekty funkcjonowania szkolnictwa wyższego w Polsce

Organizatorzy: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego we współpracy ze Szkołą Wyższą im. Bogdana Jańskiego w Warszawie oraz Wyższą Szkołą Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Data: 11 VI 2012

11 czerwca 2012 roku odbyła się konferencja Etyczne, społeczne i prawne aspekty funkcjonowania szkolnictwa wyższego w Polsce, którą zorganizował Wydział Nauk Humanistycznych SGGW we współpracy z Wydziałem Nauk Społecznych Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie oraz Katedrą Nauk Społeczno- Ekonomicznych
i Prawnych Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych. Pracownicy Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych prowadzili sesje: sesję plenarną w części II poprowadziła dr hab. Elżbieta Puchnarewicz; sesję panelową nr 1 prowadziła dr Joanna Wyleżałek, a sesję nr 3, doc. Bolesław Iwan.

Uczestnikami konferencji byli reprezentanci różnych środowisk akademickich, dyscyplin naukowych i światopoglądów. W przebiegu konferencji poruszano takie zagadnienia jak: spór o sens uniwersytetu, strategie uczelni wobec reformy wdrażanej w okresie różnorodnych kryzysów, zagrożenia dla nauki i uniwersytetów w Polsce, etyczny wymiar nauki i kształcenia akademickiego, etyka w szkolnictwie wyższym a zmiany w skali świata, współpraca uczelni
z otoczeniem społecznym, rola umiejętności komunikacyjnych nauczycieli we współtworzeniu akademickiej przestrzeni dialogu, szkoła wyższa w warunkach anomii społecznej, negatywne skutki zmian strukturalnych oraz rugowania filozofii z nauczania akademickiego, wybrane aspekty etyczne zarządzania i organizacji procesu dydaktycznego wyższych u czelni, problem dyskryminacji w środowisku akademickim, mobbing uczelniany- specyfika i skala zjawiska w Polsce.

dr Joanna Wyleżałek

small pdfPROGRAM KONFERENCJI

Pierwsze Sympozjum Socjologiczne pt.: "Społeczne, kulturowe i ekonomiczne uwarunkowania mody

Organizator: Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Data: 15 XI 2012
Konferencja pod patronatem Kanclerza WSTiJO mgr J.B. Moroz


15 listopada 2012r. odbyło się w naszej uczelni pierwsze Sympozjum Socjologiczne pt. „ Społeczne, kulturowe i ekonomiczne uwarunkowania mody”.

W sympozjum, obok pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, udział wzięli prelegenci z takich ośrodków akademickich w Polce jak: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Łódzki czy Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie.
Poruszona w trakcie spotkania problematyka dotyczyła szerokiego zakresu zagadnień. Omówiono między innymi: proces konstytuowania się mody, jako faktu świadomościowego, społeczną odpowiedzialność mody (CSR), funkcje i cele blogów modowych, związek pomiędzy seksem, płcią i kostiumem czy historię jeansów, jako zjawiska społecznego. Studenci naszej uczelni włączyli się czynnie zarówno w proces organizacji, jak i w część merytoryczną konferencji prezentując przygotowane przez siebie wystąpienia w sesji studenckiej.
Spotkanie wzbogacił pokaz strojów zaprojektowanych i zaprezentowanych przez uczennice Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w sympozjum i zapraszamy na kolejne spotkanie w Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych w Warszawie.

KOMITET NAUKOWY

dr hab. Jacek Kochanowski, prof. WSTiJO – przewodniczący
dr Julian Bustrzanowski - Rektor WSTiJO
dr hab. Elżbieta Puchnarewicz - prof. WSTiJO
dr Remigiusz Ryziński
dr Tomasz Wrzosek

DO POBRANIA

- Program - pobierz

Relacja Video:

Dynamika Przemian Rynku Turystycznego

Zakres tematyczny konferencji:
Obrady Konferencji obejmować będą trzy sesje plenarne. Pierwsza z nich to sesja inauguracyjna z referatami programowymi prezentowanymi przez prof. Magdalenę Kachniewską i dr. Bartłomieja Walasa.
Tematem kolejnej sesji plenarnej będą Zmiany strukturalne rynku turystycznego. Tematyka tej sesji obejmie, między innymi, zacieranie się granic branż i przedsiębiorstw, powstawanie nowych podmiotów, nowych usług, zanikanie niektórych branż i zawodów. Obrady prowadzić będzie dr Bartłomiej Walas.
ZOBACZ PROGRAM KONFERENCJI

Czytaj więcej...