Flag PL Flag UK

30 lat wymiany turystycznej Polska - Ukraina

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 03.12.2019 na terenie Uczelni WSTiJO odbędzie się Konferencja poświęcona 30 Rocznicy podpisania pierwszej umowy o wymianie turystycznej między Polską a Ukrainą.

Patronat Honorowy nad Konferencją objęła Pani Kanclerz - Założyciel WSTiJO Jadwiga Barbara Moroz.

KULTURA I PRZYRODA W TURYSTYCE GÓRSKIEJ

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych
w Warszawie

zaprasza na
Ogólnopolską Konferencję Naukową

KULTURA I PRZYRODA
W TURYSTYCE GÓRSKIEJ

Komunikat nr 1

Termin Konferencji:
16 listopada 2016 Warszawa

Miejsce Konferencji:
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych
01-242 Warszawa Al. Prymasa Tysiąclecia 38a

Honorowi przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji:

 • Kanclerz mgr Jadwiga Moroz - Wyższa Szkoła Turystyki iJęzyków Obcych w Warszawie
 • Rektor dr Włodzimierz Banasik - Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

KOMITET NAUKOWY

 • prof. zw. dr hab. Maria Fabiańska - Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • dr hab. prof. UŁ Jadwiga Maszewska - Uniwersytet Łódzki, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • dr hab. prof. WSTIJO Ludwik Mazurkiewicz - Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • dr hab. prof. WSTIJO Elżbieta Puchnarewicz - Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • dr hab. prof. WSTIJO Wojciech Ryszkowski - Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • dr hab. Joanna Wyleżałek - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • dr Małgorzata Pasławska - Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • dr hab. Elżbieta Puchnarewicz -  Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • mgr Wiesława Mońko - Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

Adres e-mail do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakres Konferencji:

Przewidywane są tematy obejmujące zagadnienia teoretyczne oraz wyniki badań empirycznych, jak również badania prowadzone na szczeblu lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym.

Organizatorzy mają nadzieję, że prezentacja wyników badań umożliwi współpracę między jednostkami badawczymi oraz stworzy grunt do powstania wspólnej płaszczyzny poszukiwań naukowych w zakresie tradycji oraz nowych form  turystyki górskiej. Efekty dalszej, podjętej w tym zakresie współpracy zostaną opublikowane w formie recenzowanej monografii naukowej oraz w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja”, które obecnie na liście czasopism punktowanych  posiada 7 punktów.

Tematyka Konferencji:

 1. Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego obszarów górskich dla potrzeb turystyki
 2. Wydarzenia kulturalne jako element turystycznej promocji obszarów górskich
 3. Trendy żywieniowe w turystyce górskiej
 4. Obszary cenne przyrodniczo i ich wykorzystanie w turystyce górskiej
 5. Różne formy turystyki aktywnej w górach
 6. Infrastruktura turystyczna na obszarach górskich
 7. Innowacyjne programy władz lokalnych i regionalnych w zakresie rozwoju turystyki górskiej
 8. Zrównoważony rozwój turystyki w górach


Informacje organizacyjne:
•    Przesyłanie zgłoszeń tematów na załączonej karcie, oraz streszczeń referatów na ½ strony do 15.07.2016
•    Termin nadsyłania pełnych tekstów do monografii do 20.12.2016.
•    Oplata konferencyjna zawiera: przerwę kawową w obradach, obiad oraz wydanie monografii:
o    do dnia 15.10.2016 - 300 zł
o    po tym terminie 350 zł

Wpłaty należy dokonać na konto:
Bank Millennium SA
Nr 37 1160 2202 0000 0000 4029 5587 z dopiskiem „GÓRY 2016”

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje dla autorów tekstów, które będą zamieszczane w monografii
KULTURA I PRZYRODA W TURYSTYCE GÓRSKIEJ


Wymogi techniczne przygotowania prac:
1.    Artykuł napisany w formacie Word 2003.
2.    Objętość artykułu wraz ze streszczeniami, fotografiami i tabelami nie może być dłuższa niż 16 stron
3.    Odstęp między wierszami – 1,5 cm, marginesy – 2,5 cm, czcionka – 12 pkt. Times New Roman.

Układ pracy;
1.    Imię i nazwisko autora (-ów) - u góry z lewej strony.
2.    Pod nazwiskiem – nazwa instytucji.
3.    Tytuł pracy (drukowany) – w języku polskim.
4.    Tekst pracy powinien obejmować: wstęp (cel, metodyka, zakres), rozdziały, podsumowanie lub wnioski, literaturę, tytuł i streszczenie w języku angielskim, adres autora (-ów) w wersji elektronicznej.
5.    Powołania w tekście na innych autorów umieszcza się w pełnych przypisach dolnych.
6.    Wykaz piśmiennictwa należy zestawić w porządku alfabetycznym, według kolejności: nazwisko (-a) autora (-ów), inicjały imion; tytuł pracy; skrót wydawnictwa i miejsce wydania (w przypadku podręcznika, monografii lub innej publikacji zwartej); rok wydania (gdy w danym roku jest wydanych kilka prac tego samego autora, po podaniu roku należy oznaczyć kolejne pozycje a, b, c itd.);  numer tomu (rocznika), zeszytu, w przypadku pracy zbiorowej: tytuł, redaktor wydania, wydawnictwo i miejsce wydania, rok wydania,.
7.    Streszczenie (Abstract) minimum 1/3 strony wraz z tytułem w języku angielskim.
8.    Adres do korespondencji – e-mail.
Prosimy o ścisłe przestrzeganie wymogów redakcyjnych
Ostateczny termin przesłania tekstu do monografii 20.12.2016.
Teksty prosimy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

"Ożywianie przestrzeni turystyki kulturowej" na WSTiJO

24 listopada 2015 roku w Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych w Warszawie odbyła się ogólnokrajowa konferencja "Ożywianie przestrzeni turystyki kulturowej".

Zaproszeni goście reprezentowali takie uczelnie, jak: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski oraz Akademie Wychowania Fizycznego z Krakowa, Poznania i Warszawy, a także liczne instytucje turystyczne.

Czytaj więcej...

"Tłumacze i tłumaczenia w zglobalizowanym swiecie" - podsumowanie

W dn. 14 czerwca 2015 r. Uczelnia gościła Przedstawicieli nauki, którzy przedstawili perspektywy zawodowe tłumaczy w różnych instytucjach, a także ścieżki edukacyjne prowadzące do tego zawodu.

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem konferencji.

Czytaj więcej...

"Ożywianie przestrzeni turystyki kulturowej"

24  listopada 2015

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie zaprasza do udziału
w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
"Ożywianie przestrzeni turystyki kulturowej"
której celem jest wymiana poglądów i doświadczeń naukowych w zakresie badań nad stosowaniem nowych form ożywiania przestrzeni turystycznej.

Mamy nadzieję, że nasza Konferencja stanie się przyczynkiem do owocnej współpracy pomiędzy ośrodkami naukowymi zajmującymi się rozwojem turystyki kulturowej. Konferencja będzie przebiegała w formie dyskusji panelowych. Na każdym gremium panelowym wygłoszone zostaną referaty wprowadzające do dyskusji, których tematyka będzie obejmowała innowacje w zakresie organizowania różnorodnych wydarzeń ożywiających kulturową przestrzeń turystyczną.

Termin  i miejsce konferencji:
24  listopada 2015, Warszawa

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
01-242 Warszawa, Al. Prymasa Tysiąclecia 38a

Dokumenty do pobrania:

Trendy żywieniowe w turystyce - nauka i praktyka

Organizator: Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

Data: 16 V 2014

16 maja 2014 roku w Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych w Warszawie odbyła się Konferencja Naukowa TRENDY ŻYWIENIOWE W TURYSTYCE – NAUKA I PRAKTYKA.

Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, patronatem Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz patronatem branżowym Wiadomości Turystycznych.

Wzięli w niej udział, zgodnie z założeniem programu konferencji, naukowcy, specjaliści z wielu obszarów naukowych zajmujący się wielokierunkowo żywieniem
i żywnością oferowaną w turystyce, jak i praktycy, podejmujący, na co dzień różne wyzwania związane z obsługą turystów, czy to w zakładach gastronomicznych, hotelach czy na turystycznych szlakach.

Konferencję zaszczyciło liczne grono specjalistów i promotorów żywności w turystyce reprezentujące Urząd Marszałkowski w Warszawie, Mazowiecką Regionalną Organizację Turystyczną, współorganizatorów Szlaku Folkloru i Smaków Mazowsza Mazowiecka Micha Szlachecka, Wiadomości Turystyczne, naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie, Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Uniwersytetu im. Michała Romera w Wilnie, Vilniaus Kolegija, University of Applied Sciences, WSE ALMAMER w Warszawie, Wyższej Szkoły Ekologii
i Zarządzania w Warszawie, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Białymstoku oraz pracowników Wyższej Szkoły Turystyki
i Języków Obcych w Warszawie. Ponadto aktywnie uczestniczyli w niej również przedstawiciele Towarzystwa Naukowego Australii, Nowej Zelandii i Oceanii (ANZORA)
w Krakowie, PACIFIC KAI, Fundacji Edukacji i Dialogi Społecznego PRO CIVIS.
Młodych naukowców, którzy przedstawili bardzo ciekawe opracowania badawcze, reprezentowały absolwentki Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie oraz absolwentki Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie, działające w Kole Naukowym Żywności Żywienia.

Praktyków reprezentował p. Stefan Birek, szef Kuchni Hotelu Lord w Warszawie, aktywny działacz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni, organizator Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego Kuchnia Polska Wczoraj i Dziś odbywającego się
w Domu Polonii w Pułtusku, prezentując ciekawy referat jak i ofertę bufetu kuchni staropolskiej.
Współorganizatorzy Szlaku Folkloru i Smaków Mazowsza Mazowiecka Micha Szlachecka oprócz ciekawej prezentacji wygłoszonej przez p. Małgorzatę Zaranek przedstawili również ofertę regionalnych wyrobów Mazowsza, zachęcając tym samym do odwiedzenia tego ciekawego regionu.

Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska w Warszawie przedstawiła bardzo atrakcyjną ofertę swoich wyrobów z wykorzystaniem najnowszych trendów żywieniowych, jak
i przedstawiając ofertę dla szerokiego grona odbiorców, od konsumenta indywidualnego po różne grupy turystów, jak i dla odbiorców z grup HoReCa, prezentując bardzo bogatą ofertę pieczywa bankietowego.

Przedstawiciele Towarzystwa Naukowego Australii, Nowej Zelandii i Oceanii (ANZORA) w Krakowie wystąpili z ciekawą i egzotyczną prelekcją, ale również włączyli się z ofertą praktyczną, dzięki czemu uczestnicy konferencji mogli zobaczyć i zdegustować produkty regionalne z odległego kontynentu.

Wypożyczalnia Gastro Magic reprezentowana przez p. Piotra Wieczorka udostępniła uczestnikom konferencji nowości roku, dzięki którym można było zapoznać się najnowszą ofertą sprzętu w cateringu, zastawą stołową i drobnym wyposażeniem w gastronomii.

W organizację Konferencji aktywnie włączyła się również młodzież szkolna
i studencka. Na szczególne podkreślenie zasługuje udział uczniów Zespołu Szkół nr 10 im. S. Staszica w Warszawie, którzy nie tylko przedstawili ciekawe show o kuchni meksykańskiej, ale i ofertę wyrobów tej kuchni. Uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ożarowie Mazowieckim, którzy w profesjonalnych strojach zaprezentowali uczestnikom fachową obsługę. Uczestnicy konferencji mogli posłuchać ciekawych wystąpień, ale również
w przerwach degustować produkty regionalne.

Zaprezentowane wystąpienia ukazały wielowątkowość podjętej tematyki, trendów żywieniowych w turystyce, zaleceń naukowców i oferty praktyków, jak i celowość jej dalszej kontynuacji, z uwagi na to, iż wiele problemów czeka na rozwiązanie.

dr inż. Halina Makała

Program konferencji naukowej

Patronat:

Honorowy Patronat Marszałka Województwa Mazowieckiego

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna

Patronat branżowy - Wiadomości Turystyczne

[PROGRAM]

INSTYTUCJE, FIRMY I ORGANIZACJE REPREZENTOWANE
NA KONFERENCJI NAUKOWEJ
TRENDY ŻYWIENIOWE W TURYSTYCE – NAUKA I PRAKTYKA
16 MAJA 2014

 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • MROT w Warszawie
 • Wiadomości Turystyczne
 • Szlak Folkloru i Smaków Mazowsza Mazowiecka Micha Szlachecka
 • Hotel Lord (bufet kuchni staropolskiej), Radisson, Hayatt
 • Wypożyczalnia sprzętu gastronomicznego w Warszawie – właściciel, Piotr Wieczorek
 • Spółdzielnia Piekarsko Ciastkarska SPC w Warszawie
 • Firma ELPRO Łódź – Systemy Komputerowe dla HoReCa
 • Warszawska Izba Turystyki
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
 • Uniwersytet im. Michała Romera w Wilnie
 • Vilniaus kolegija / University of Applied Sciences
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • WSE ALMAMER w Warszawie
 • Koło Naukowe Żywności Żywienia, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka
  i Konsumpcji SGGW w Warszawie
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Towarzystwo Naukowe Australii, Nowej Zelandii i Oceanii (ANZORA) w Krakowie
 • właścicielka PACIFIC KAI
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Fundacja Edukacji i Dialogi Społecznego PRO CIVIS
 • Uczniowie Zespołu Szkół nr 10 im. S. Staszica w Warszawie
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Ożarowie im. Tony Halika (młodzież szkolna bierze udział w obsłudze konferencji z nauczycielem mgr Krystyną Gottner)

"TURYSTYKA ZDROWOTNA W POLSCE I W EUROPIE - zaproszenie

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych
w Warszawie

zaprasza na
Konferencję Naukową

TURYSTYKA ZDROWOTNA
W POLSCE I W EUROPIE

Termin Konferencji:
23 czerwca 2017 roku

Miejsce Konferencji:
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych
01-242 Warszawa
Al. Prymasa Tysiąclecia 38a

Komitet Naukowy:

Przewodniczący Komitetu
Prof. n. dr hab. Ludwik Mazurkiewicz – WSTiJO

Członkowie

 • dr hab. prof. n. Andrzej Hadzik, AWF Katowice
 • dr hab. prof. n. inż. Adam Szromek - Politechnika Śląska
 • dr hab. prof. n. Stanisław Piekarski AWF Warszawa
 • dr hab. prof. n. Maria Fabiańska – WSTiJO
 • dr hab. prof. n. Hanna Górska-Warsewicz - SGGW
 • dr hab. Zygmunt Kruczek- AWF w Krakowie
 • dr hab. Elżbieta Puchnarewicz - WSTiJO
 • dr hab. Joanna Wyleżałek - SGGW
 • dr Włodzimierz Banasik rektor WSTiJO
 • doc. dr Bolesław Iwan WSTiJO
 • dr Marzena Kacprzak SGGW
 • dr inż. Halina Makała WSTiJO
 • dr Danuta Czekaj – WSTiJO

Komitet Organizacyjny:

 • dr Danuta Czekaj – Przew. Komitetu Organizacyjnego Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • doc. dr Bolesław Iwan WSTiJO
 • mgr Wiesława Mońko

Zakres Konferencji:

Turystyka zdrowotna staje się obecnie ważnym segmentem światowego rynku turystycznego. W drugiej dekadzie XXI wieku obserwuje się liczne zmiany w zakresie turystyki zdrowotnej w Europie i w naszym kraju. Pokazuje to między innymi dynamika wzrostu wydatków na wyjazdy związane z turystyką uzdrowiskową, Welles &SPA i turystyką medyczną w Polsce. Rosnący popyt na usługi turystyki zdrowotnej świadczy o preferowaniu prozdrowotnych motywów podróży turystycznych. O wyborze destynacji turystycznej coraz częściej decyduje łączenie wypoczynku z możliwością poprawy stanu zdrowia fizycznego i psychicznego. Prozdrowotne motywy wyjazdów turystycznych będą miały zatem duży wpływ na rozwój przedsiębiorczości związanej z obsługą konsumentów usług turystyki zdrowotnej. Za ważne czynniki rozwoju tego obszaru turystyki zdrowotnej, w świetle zachodzących zmian na rynku usług turystycznych, można uznać między innymi: nowoczesne koncepcje zarządzania, kapitał intelektualny, procesy prywatyzacyjne, inicjatywy podejmowane na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz promocję wartości zdrowia jako cennego kapitału zarówno dla każdego człowieka, jak i całego społeczeństwa. Warto również zwrócić uwagę na nowe programy żywieniowe realizowane w uzdrowiskach.

Tematyka Konferencji:

 1. Turystyka zdrowotna i jej komponenty: turystyka uzdrowiskowa,  Welness & Spa, turystyka medyczna
 2. Zdrowie i aktywne formy wypoczynku
 3. Socjologiczne aspekty turystyki zdrowotnej
 4. Wykorzystanie walorów kulturowych i przyrodniczych w turystyce zdrowotnej
 5. Nowe obszary aktywności w turystyce zdrowotnej
 6. Rynek turystyki zdrowotnej w Polsce i w Europie
 7. Zarządzanie sektorem turystyki zdrowotnej
 8. Innowacyjne rozwiązania w turystyce zdrowotnej
 9. Przemiany własnościowe w turystyce zdrowotnej
 10. Kapitał intelektualny determinantą rozwoju turystyki zdrowotne


W przerwach będzie można nabyć publikacje Wydawnictwa WSTiJO oraz poznać promocje ośrodków uzdrowiskowych, wellness i Spa oraz centrów medycyny estetycznej.

Informacje organizacyjne:

 • Przesyłanie zgłoszeń tematów na załączonej karcie oraz streszczeń referatów do 30.IV. 2017
 • Termin nadsyłania pełnych tekstów do publikacji do 30. V. 2017
 • Oplata za uczestnictwo w konferencji z referatem i opublikowanie tekstu w publikacji – 350 zł
 • Opłata za publikację tekstu w specjalnym wydaniu „Zeszytów Naukowych. Turystyka i Rekreacja” (7 punktów) – 250 zł
 • Opłata za uczestnictwo w konferencji, bez referatu – 100 zł
 • Opłata studentów i doktorantów za uczestnictwo w konferencji z referatem –  150 zł

Korespondencję prosimy kierować na adres:

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Al. Prymasa Tysiąclecia 38
01-242 Warszawa
z dopiskiem: „Konferencja Zdrowie, czerwiec 2017”

Tel. / Faks / 22/ 855 47 58 lub na adres mailowy:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wpłaty należy dokonać do 30 V 2017
Na konto 53 1130 1017 0020 0983 5920 0001
z dopiskiem: „Konferencja Zdrowie, czerwiec 2017”

- Z poważaniem
Komitet Naukowy i Organizacyjny

Wymogi techniczne przygotowania prac:

1. Artykuł napisany w formacie Word.
2. Objętość artykułu wraz ze streszczeniami, fotografiami i tabelami nie może być krótsza niż 20 stron
3. Odstęp między wierszami – 1,5 cm, marginesy – 2,5 cm, czcionka – 12 pkt. Times New Roman.

Układ pracy:

1. Imię i nazwisko autora (-ów) - u góry z lewej strony.
2. Pod nazwiskiem – nazwa instytucji.
3. Tytuł pracy (drukowany) – w języku polskim.
4. Tekst pracy powinien obejmować: wstęp (cel, metodyka, zakres), rozdziały,
podsumowanie lub wnioski, literaturę, tytuł i streszczenie w języku angielskim, adres autora (-ów) w wersji elektronicznej.
5. Powołania w tekście na innych autorów umieszcza się w pełnych przypisach dolnych.
6. Wykaz piśmiennictwa należy zestawić w porządku alfabetycznym, według kolejności: nazwisko
(-a) autora (-ów), inicjały imion; tytuł pracy; skrót wydawnictwa i miejsce wydania (w przypadku podręcznika, monografii lub innej publikacji zwartej); rok wydania (gdy w danym roku jest wydanych kilka prac tego samego autora, po podaniu roku należy oznaczyć kolejne pozycje a, b, c itd.); numer tomu (rocznika), zeszytu, w przypadku pracy zbiorowej: tytuł, redaktor wydania, wydawnictwo i miejsce wydania, rok wydania,.
7. Streszczenie (Abstract) minimum 500 znaków wraz z tytułem w języku angielskim.
8. Adres do korespondencji – e-mail.

Prace Autorów przewidzianych do publikacji w monografii będą recenzowane.

Translation & Interpreting Challenges in the Globalized World

Higher School of Tourism and Foreign Languages in Warsaw

1st International Conference

Translation & Interpreting Challenges in the Globalized World

Date: 14 June 2015

Venue: Higher School of Tourism and Foreign Languages in Warsaw
(38a Prymasa Tysiąclecia, Warsaw - POLAND)

Czytaj więcej...

TŁUMACZE I TŁUMACZENIA W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE

14 czerwca 2015

PODYPLOMOWE STUDIA KSZTAŁCENIA TŁUMACZY USTNYCH I PISEMNYCH WYŻSZEJ SZKOŁY TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE

zaprasza na międzynarodową konferencję

TŁUMACZE I TŁUMACZENIA W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE

Czytaj więcej...

WYKŁAD GOŚCINNY PROFESORA CHRISTIANA RASCHNERA, UNIVERSITY OF INNSBRUCK

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na wykład gościnny Profesora Christiana Raschnera, który odbędzie się w Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych w Warszawie w dwóch terminach: w dniu 16.05.2015 r. w godzinach 10:30 - 13:00, oraz 17.05.2015 r., w godzinach 9:00 – 11:30.

Profesor Christian Raschner jest pracownikiem naukowym University of Innsbruck (Department of Sport Science), twórcą i kierownikiem Olympic Training Center (Innsbruck) oraz wybitnym trenerem i fachowcem w zakresie profesjonalnego narciarstwa zjazdowego.

Czytaj więcej...