Flag PL Flag UK

Gaudeamus 2021

02.X.2021 po raz kolejny uroczyście rozpoczynaliśmy rok akademicki na WSTiJO.

Licznie zgromadzeni studenci pierwszych roczników wysłuchali powitania Pani Kanclerz Jadwigi Moroz, oraz podsumowania historii i teraźniejszości Uczelni wygłoszonego przez JM Rektora Włodzimierza Banasika.

Nowych studentów powitała również i podzieliła się swoimi doświadczeniami przedstawicielka samorządu studenckiego WSTiJO p. Weronika Górnicka. W dalszej części inauguracji nagrodziliśmy absolwentów, którzy w ubiegłym roku ukończyli studia na WSTiJO z wyróżnieniem.

Rok akademicki rozpoczęliśmy w systemie nauki hybrydowej, powracając częściowo do zajęć stacjonarnych w siedzibie Uczelni. Gaudeamus!

Inauguracja 2021/22 GALERIA