Flag PL Flag UK

INAUGURACJA ORAZ HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Zapraszamy studentów 1 roku (kierunków Turystyka i Rekreacja oraz Filologia, stacjonarnych i niestacjonarnych) na Inaugurację Roku Akademickiego 2021-2022, która odbędzie się 2 października 2021 r. o godzinie 10:00 w Auli 003 w budynku Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie (al. Prymasa Tysiąclecia 38a).

W tym dniu studenci studiów niestacjonarnych na kierunku Turystyka i Rekreacja będą mieli swoje zajęcia w budynku uczelni, przy czym:
• 1 rok licencjat oraz 1 rok magister – zajęcia wg. planu (od godz. 08:00), z przerwą na Inaugurację
• 2 i 3 rok licencjat oraz 2 rok magister – zajęcia zgodnie z planem zajęć

UWAGA - zmiana organizacyjna! Aktualny harmonogram zajęć hybrydowych na październik POWYŻEJ!