Flag PL Flag UK

WSTiJO ponownie najlepszą uczelnią turystyczną w Polsce!

Znamy już wyniki tegorocznego Rankingu Szkół Wyższych organizowanego przez redakcję prestiżowego magazynu branżowego „Wiadomości Turystyczne”. Celem rankingu było wyłonienie najlepszych ośrodków akademickich kształcących na kierunkach turystyka i rekreacja.

Miło nam poinformować, że Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych ponownie okazała się bezkonkurencyjna ponownie uzyskała laur najlepszej uczelni turystycznej w kategorii szkół wyższych o profilu praktycznym!

Zwycięstwo cieszy tym bardziej, że konkurencja była duża i silna. W tym roku do konkursu zgłosiło się 26 uczelni, które oceniano według profilów uczenia w trzech kategoriach: mieszanym (4 zgłoszone uczelnie), ogólnoakademickim (9) i praktycznym (13). WSTiJO wygrała zatem z największą liczbą bezpośrednich konkurentów.

To już czwarte zwycięstwo WSTiJO w Rankingu Szkół Wyższych „Wiadomości Turystycznych” (poprzednio w edycjach 2015, 2016 i 2017, oraz wyróżnienie w 2019).

WT2020 ranking