Flag PL Flag UK

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE ZAWIESZONE DO 17.04.

Szanowni wykładowcy, Szanowni studenci
W związku z ogłoszeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przedłużeniu zawieszenia funkcjonowania uczelni do 10 kwietnia oraz zgodnie z planami zawartymi w Organizacji Roku Akademickiego WSTiJO na rok 2019/2020

wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzone w Uczelni
zostają zawieszone do dnia 17.04.

Zgodnie z w/w ORA WSTiJO zajęcia rozpoczną się dla studiów niestacjonarnych zjazdem 18/19.04.2020 r.
Zajęcia dydaktyczne zaplanowane w okresie zawieszenia funkcjonowania Uczelni mają być zrealizowane w formie e-learningu.
Włodzimierz Banasik, Rektor WSTiJO