Flag PL Flag UK

Na WSTiJO o zdrowym i bezpiecznym wypoczynku na Mazowszu.

05.06.2019 w Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych w Warszawie odbyła się konferencja "Bezpieczny urlop. Bezpieczne wakacje. Zdrowy wypoczynek 2019 na Mazowszu", poświęcona różnorakim aspektom bezpiecznego wypoczynku.

Konferencja zoganizowana na WSTiJO była jednym z wydarzeń wpisujących się w obchody 15-lecia Uczelni.

Licznie zgromadzonych gości przedstawicieli organizatorów wypoczynku na Mazowszu, przewoźników, indywidualnych turystów powitali – Andrzej Szymański Przewodniczący Warszawskiej Izby Turystyki – główny organizator konferencji, wspólnie przygotowanej z Samorządem Województwa Mazowieckiego oraz Rektor WSTiJO dr Włodzimierz Banasik.

Aby wyjść naprzeciw organizatorom wypoczynku zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych, a także przewoźnikom, ratownictwu drogowemu oraz pedagogom zaprosiliśmy specjalistów ze wszystkich kluczowych dziedzin, którzy swoją profesjonalną wiedzą i doświadczeniem przybliżyli zebranym obowiązujące przepisy, analizę przypadków z lat poprzednich a także zwrócili uwagę na występujące nieprawidłowości w zakresie bezpiecznego wypoczynku.

• Wprowadzenia do tematu konferencji dokonał Prezes Mazowieckiej Organizacji Turystycznej Jan Błoński, który zaprezentował walory turystyczne Mazowsza, typ i charakter turystyki Warszawy i Mazowsza. • Podinspektor Marcin Zimoń z Komendy Stołecznej Policji zwrócił uwagę na przewidywane zagrożenia oraz planowane działania Policji w tym zakresie w celu poprawy bezpieczeństwa turystów i wypoczywających. • Zastępca Naczelnika Wydziału Adam Polej z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego scharakteryzował działania Inspekcji dotyczącej bezpieczeństwa podróżowania środkami transportu zwłaszcza autokarów i mikrobusów. • Mł. Bryg. Violetta Sidoruk-Ciołek poruszyła zagadnienia związane opiniowaniem obiektów pod względem bezpieczeństwa przeciwpożarowego. • Wiceprezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Paweł Błasiak wygłosił referat p.t. „Daj się uratować”, w którym przybliżył zebranym zasady bezpieczeństwa nad wodą. • Wykładowca WSTiJO Jarosław Krawiecki opowiedział jak należy zachować się w stanach nagłych i zagrożenia osób uprawiających turystykę. • St. Wizytator z Kuratorium Oświaty w Warszawie Czesław Ziemniak wiele interesujących informacji przekazał w temacie wypoczynku dzieci i młodzieży powołując się na obowiązujące przepisy w tym zakresie. • Przedstawicielka Signal Iduna - Ubezpieczenia Turystyczne opowiedziała o ofertach ubezpieczeń w podróży zwracając uwagę na szereg nowości jakie Towarzystwo wprowadza celem urozmaicenia swojej oferty. • Przedstawiciel Zarządu WIT zaprezentował walory Południowego Mazowsza i produkt turystyczny jakim jest turystyka lecznicza organizowana w tym rejonie. • Bardzo ciekawa prelekcja pt. „Micha Szlachecka - szlak turystyczny” przedstawiona przez Wiceprezes Fundacji Mazowiecka Micha Szlachecka zakończyła konferencję.

Należy podkreślić, że wszystkie prezentacje były profesjonalnie przygotowane i przystępnie przedstawione a w czasie dyskusji oraz podczas rozmów przy kawie i truskawkach w gorącej czekoladzie zainteresowani mieli możliwość porozmawiania z poszczególnymi przedstawicielami służb zajmujących się bezpieczeństwem w szerokim tego słowa znaczeniu.

Zgodnie z zapowiedzią świetnie prowadzącego całą imprezę moderatora - wiceprezesa WIT Andrzeja Żukowskiego, WIT opracuje wydawnictwo, w którym znajdą się wszystkie wygłoszone referaty a WIT przekaże je wszystkim zainteresowanym.