Flag PL Flag UK

„Nowoczesne rozwiązania we współczesnym hotelarstwie” - relacja

W dniu 11 kwietnia 2019 r. pod patronatem Kanclerz Uczelni -mgr Jadwigi Moroz oraz Rektora dr Włodzimierza Banasika w Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych w Warszawie odbyła się Konferencja Naukowa pt. „Nowoczesne rozwiązania we współczesnym hotelarstwie”, w której udział wzięli pracownicy naukowi WSTiJO i z innych uczelni, a także menagerowie kilku hoteli warszawskich oraz studenci WSTiJO.

W pierwszej części obrad, zaprezentowano referaty odnoszące się do zwiększenie atrakcyjności zagospodarowania przestrzeni około hotelowej w zakresie dostępności usług kulturalnych, wypoczynkowych, zdrowotnych i rekreacyjnych, równoważenia działań marketingowych na rzecz rozwoju produktu hotelowego i rozpoznawania potrzeb konsumentów usług hotelarskich, realizowania ich potrzeb i oczekiwań w zakresie jakości i innowacyjności produktu hotelarskiego.

Część wystąpień dotyczyła działań na rzecz zwiększania jakości, wartości i efektywności kapitału ludzkiego w hotelarstwie, zwiększania troski w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego związanego z pobytem gości hotelowych, preferowania udziału kapitału polskiego w rozwoju działalności przedsiębiorstw hotelarskich w Polsce.

Drugą część konferencji stanowiła dyskusja panelowa, będąca rozwinięciem wyżej wymienionej tematyki. Dyskutanci podkreślali wagę nowoczesnych rozwiązań w hotelarstwie, mających szczególne znaczenie dla gości hotelowych, jak również dla funkcjonowania współczesnego hotelarstwa.

Jednocześnie informujemy, że przyjmujemy jeszcze teksty, które będą zamieszczone w monografii. Teksty powinny być związane z tematyką konferencji.

pdf Informacja dla autorów oraz karta zgłoszeniowa - TUTAJ.

Przewodniczący Konferencji
dr Wiesław Szczęsny