Flag PL Flag UK

Rekrutacja 2019/2020

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie prowadzi nabór na rok akademicki 2019/2020 na następujących kierunkach:

• Turystyka i Rekreacja – studia licencjackie (stacjonarne i niestacjonarne)
• Turystyka i Rekreacja – studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne)
• Filologia Angielska – studia licencjackie (stacjonarne i niestacjonarne)
• Filologia Angielska – studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne)
• Filologia Hiszpańska – studia licencjackie (niestacjonarne)
• Studia podyplomowe – Turystyka Hotelarstwo i Gastronomia dla nauczycieli.

Rekrutacji można dokonywać do 30.09. osobiście w siedzibie uczelni (Dziekanat) lub on-line za pośrednictwem strony wstijo.warszawa.pl