Flag PL Flag UK

Dzień otwarty na WSTiJO

21 marca, w pierwszym Dniu Wiosny, gościliśmy młodzież z Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajączka 7 w Warszawie. Młodzież stawiła się licznie pod opieką swoich wychowawców i nauczycieli, a okazją był pierwszy w 2019 roku Dzień Otwarty w naszej uczelni.

Gości powitała prof. dr hab. Elżbieta Puchnarewicz, Prorektor ds. nauki oraz dr Magdalena Lipińska-Derlikowska, kierownik Katedry Filologii Angielskiej.

Specjalnie przygotowany na tę okazję program składał się z trzech części – dwóch prezentacji oraz części konsultacyjnej.

W pierwszej części doc. dr Bolesław Iwan, kierownik Katedry Turystyki i Rekreacji, zaprezentował ofertę WSTiJO, w tym kierunki studiów – licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych, informacje na temat wymiany międzynarodowej w ramach staży i praktyk, wydawnictw WSTiJO, a także działań pozadydaktycznych uczelni.

Po części poświęconej na indywidualne rozmowy i konsultacje młodzieży z pracownikami naszej uczelni odbyła się główna prezentacja spotkania poświęcona historii i kulturze Wielkiej Brytanii, poprowadzona w języku angielskim przez wykładowcę WSTiJO prof. Paula Wilsona. Po tej części nastąpiła sesja Q & A (pytań i odpowiedzi) przy bardzo aktywnym udziale uczniów z Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych.

Na zakończenie opiekunowie i uczniowie goszczącej u nas szkoły otrzymali egzemplarze monograficznych wydawnictw WSTiJO poświęconych tematyce wielokulturowości i turystyki.