Flag PL Flag UK

Rekrutacja 2018/2019 nadal otwarta!

AKTUALIZACJA: Przyjmujemy kandydatów na II, IV, VI semestr na studia licencjackie na kierunku Turystyka i Rekreacja, Filologia Angielska, na II i IV semestr na studia magisterskie Turystyka i Rekreacja, Filologia Angielska, oraz na studia podyplomowe dla nauczycieli.

Osoby zainteresowane zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych. Możliwa rekrutacja osobista lub internetowa pod adresem wstijo.warszawa.pl (po zakończeniu etapu rekrutacji podpisane dokumenty należy przesłać pocztą).