Flag PL Flag UK

Informacje rekrutacyjne

Kandydaci na studia, którzy złożyli komplet dokumentów zostali przyjęci na studia w WSTiJO.
Zapraszamy na Inaugurację 29.09.18 na godz. 10.30 w Auli 003.

Kandydaci zapisani online z ukończoną rekrutacją i nie tylko, nadal mogą składać dokumenty w WSTiJO

Osoby, które nie dostarczyły jeszcze świadectw, dyplomów (poprawki, obrony) mogą dostarczyć dokumenty w późniejszym terminie.

Studentów WSTiJO po licencjacie zapraszamy na studia magisterskie - Filologia Angielska, Turystyka i Rekreacja.
Możliwe jest przejście na nowy kierunek, tzn. po licencjacie z Turystyki można kontynuować naukę na studiach magisterskich z Filologii, a po Filologii na Turystyce. Informacje i zapisy w Biurze Rekrutacji.

• Rekrutacja trwa - zapraszamy!