Flag PL Flag UK

Zakończenie praktyk semestralnych WSTiJO w warszawskich hotelach

08.06.2018 w  auli WSTiJO odbyło się uroczyste zakończenie praktyk, które studenci III roku Menadżerskich Studiów Hotelarsko-Gastronomicznych odbywali w piątym  semestrze w 10 warszawskich hotelach.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele kierownictwa naszej Uczelni oraz zaproszeni goście,  reprezentujący poszczególne hotele.

 Praktyczną naukę zawodu ukończyło w 2018 roku 100% uczestników - 34 osoby. Wyróżnieni studenci - 14 osób – dodatkowo, oprócz „Zaświadczeń o ukończeniu praktyk” otrzymało Certyfikaty za wzorową postawę w podczas praktyk w hotelu.

Uroczystego wręczenia zarówno Certyfikatów, jak i Zaświadczeń, dokonali przedstawiciele hoteli przy udziale Pana Rektora dr Włodzimierza Banasika i Pełnomocnika Rektora ds. Menadżerskich Studiów Hotelarskich mgr Andrzeja Szymańskiego. Wyróżnieni studenci otrzymali z rąk Pana Rektora nagrody książkowe.

W swoim wystąpieniu Pan Rektor podkreślił rolę kształcenia zawodowego jaką spełnia nasza Uczelnia, która jako jedyna w kraju realizuje taki autorski program już trzeci rok z rzędu. Na uwagę zasługuje fakt, że wszyscy studenci tego rocznika pozytywnie ukończyli praktyki i to z bardzo dobrym wynikiem, a znakomita większość otrzymała propozycje pracy w hotelach, w których odbywali praktyki. Kończąc swoje wystąpienie Pan Rektor pogratulował studentom tak znakomitego wyniku a następnie zwrócił się do przedstawicielek hoteli. W imieniu społeczności naszej uczelni wyraził serdeczne podziękowania za podjęcie trudu edukacji zawodowej młodych kadr hotelarskich, przekazania umiejętności i fachowych porad oraz dbanie o wysoki poziom kształcenia zawodowego wręczając stosowne adresy.

Na zakończenie Pani Kanclerz mgr Jadwiga Moroz spotkała się z zaproszonymi gośćmi, co było okazją do wymiany poglądów, spostrzeżeń i podsumowaniem trzyletniej naszej współpracy.