Flag PL Flag UK

Pracownicy WSTiJO na Konferencji w Świdnicy X.2017

W dniach 18.-19. października 2017 r. odbyła się w Świdnicy Ogólnopolska Pokongresowa Konferencja Naukowa nt.: „Innowacje na rynku turystycznym - przedsiębiorstwo, samorząd, nauka”. Będąca pokłosiem ubiegłorocznego Kongresu Polskiej Turystyki. W Konferencji wzięło udział ponad 250 osób: ludzi nauki, przedstawicieli samorządów, dziennikarzy, prawników, tour operatorów i innych osób związanych z branżą turystyczną.

Naszą Uczelnię podobnie jak na ubiegłorocznym Kongresie reprezentowali: oprócz JM Rektora dr Włodzimierza Banasika i mgr Andrzeja Szamańskiego, prof. dr hab. Jacek Ruszkowski z Zakładu Turystyki, który w pierwszym dniu obrad wygłosił referat na temat „Miejsce i rola turystyki transgranicznej w tworzeniu klimatu współdziałania i współpracy (społecznej i gospodarczej) z krajami Europy Wschodniej”.

zdjęcie świdnica