Flag PL Flag UK

„Turystyka zdrowotna w Polsce i w Europie” - podsumowanie konferencji

23 czerwca 2017 odbyła się w Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych w Warszawie Konferencja  - „Turystyka zdrowotna w Polsce i w Europie”.

Na Konferencji omawiano problemy dotyczące: innowacji na rynku turystyki zdrowotnej, metod oceny poziomu rozwoju turystyki zrównoważonej w uzdrowiskach oraz rozwoju turystyki medycznej, podstaw prawnych funkcjonowania uzdrowisk statutowych w Polsce, koncepcji zarządzania i promocji w turystyce zdrowotnej, żywienia w lecznictwie uzdrowiskowym, kulturowych i społecznych determinantów wpływających na funkcjonowanie gmin uzdrowiskowych.

Złożyli prace do tomu pokonferencyjnego oraz wystąpili w sesjach plenarnych przedstawiciele kierunków turystyki, między innymi z takich uczelni, jak - Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Rzeszowski, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków obcych w Warszawie oraz przedstawiciele biznesu turystyki uzdrowiskowej i medycznej.

Nadesłane materiały zostaną opublikowane w Wydawnictwie WSTiJO.