Flag PL Flag UK

"Zeszyty Naukowe Turystyka i Rekreacja" - Zapraszamy Autorów

Zapraszamy Autorów zainteresowanych publikacją artykułów w periodyku WSTiJO "Zeszyty Naukowe Turystyka i Rekreacja" do kontaktu z Redakcją oraz składania tekstów.

Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 18.XII.2015 "Zeszyty Naukowe Turystyka i Rekreacja" wydawane przez Wyższą Szkołę Turystyki i Języków Obcych w Warszawie uzyskały 7 pkt. w cz. B wykazu czasopism.

Zgodnie z decyzją władz Uczelni, od 22 maja 2017 obowiązuje opłata w kwocie 250 zł za publikację artykułu w „Zeszytach Naukowych. Turystyka i Rekreacja” Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie.

Wpłata na konto z dopiskiem „publikacje w Zeszytach Naukowych”: 53113010170020098359200001 Lub 37116022020000000040295587