Flag PL Flag UK

WSTiJO wciąż niepokonana w rankingu uczelni Wiadomości Turystycznych

Redakcja „Wiadomości Turystycznych”, renomowanego dwutygodnika branży turystycznej, ogłosiła wyniki aktualnego rankingu uczelni branżowych – Szkoły Wyższe 2017.

Ocena Kapituły potwierdziła pozycję WSTiJO jako wyraźnego lidera edukacji turystycznej - Wyższa Szkoła Turystyki i Języków obcych już po raz trzeci zajęła pierwsze miejsce w kategorii uczelni o profilu praktycznym!

WT Ranking 2017

Kapituła oceniała m.in.: część poświęconą przygotowaniu zawodowemu (dodatkowe języki obce, liczbę godzin zajęć prowadzonych przez praktyków, dodatkowe kursy, zajęcia terenowe i laboratoria komputerowe wraz z odpowiednim oprogramowaniem), potencjał naukowy (liczebność kadry naukowej i jej publikacje naukowe), liczbę krajów współpracujących z Uczelnią w ramach programu Erasmus+ i inne.

Więcej na temat tegorocznej edycji konkursu mozna przeczytać w specjalnym wydaniu Wiadomości Turystycznych.