Flag PL Flag UK

Funkcjonowanie Uczelni w okresie przerwy semestralnej

W dniach 06.02-10.02 Dziekanat obsługuje studentów w godzinach 9.00-15.00
Biblioteka czynna w dniach 07.02 i 09.02 w godzinach 9.00-15.00