Flag PL Flag UK

Zapraszamy po odbiór decyzji stypendialnych

Informujemy, że WSZYSTKIE decyzje stypendialne (o stypendium rektorskie, stypendium socjalne i dla osób niepełnosprawnych) będą do odbioru w KWESTURZE (3-piętro, p.308) - od 14.12.2016r.