Flag PL Flag UK

Konferencja Naukowa „KULTURA i PRZYRODA W TURYSTYCE GÓRSKIEJ”

16.11.2016 r. w Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych w Warszawie odbyła się Konferencja Naukowa pt. „KULTURA i PRZYRODA W TURYSTYCE GÓRSKIEJ”.

Honorowy patronat nad Konferencją objęła Kanclerz WSTiJO – mgr Jadwiga Moroz.

Na Konferencji wygłoszonych zostało 5 referatów, obejmujących swoją tematyką m.in.:

  • - szlaki turystyczne w Górach Świętokrzyskich
  • - zabytki techniki i przemysłu w woj. świętokrzyskim
  • - turystykę uzdrowiskową w górach
  • - Jarmark Podhalański
  • - elementy dziedzictwa kulturowego, w tym kulinarnego Podhala

Po wygłoszeniu referatów, miała miejsce interesująca dyskusja, w której wzięło udział 10 osób.

Tematyka Konferencji oraz treści referatów zostały bardzo pozytywnie ocenione przez uczestników.

Za Komitet Organizacyjny
doc. dr Bolesław Iwan

TG001