Flag PL Flag UK

Gaudeamus!

W dniu 1 października 2016 w Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2016/2017, którą poprowadził Rektor dr Włodzimierz Banasik.

Rektor WSTiJO powitał zaproszonych gości i studentów, następnie nastąpiło wprowadzenie Sztandaru Uczelni i odsłuchanie Hymnu Państwowego. Kanclerz mgr Jadwiga Barbara Moroz powitała nowych studentów z kierunku Turystyka i Rekreacja  oraz z kierunku Filologia ze studiów licencjackich i magisterskich, życząc  wszystkim sukcesów w nauce.

Mgr Andrzej Szymański, Prezes Warszawskiej Izby Turystyki wręczył certyfikaty i dyplomy uznania dla naszych studentów, którzy odbyli praktyki półroczne w hotelach warszawskich, zaś Rektor uhonorował autorów najlepszych prac dyplomowych 2015/16 dyplomami uznania.

Przewodnicząca  Samorządu Studenckiego Marta Pietrzak  opowiedziała o życiu studenckim, rozwijaniu pasji i udziale w kolach naukowych. Uroczstość zwieńczył wykład inuguracyjny poprowadzony p. Andrzeja Maciążka, V-ce Prezesa Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz uroczyste odśpiewanie pieśni "Gaudemus igitur".

inauguracja16 17 0001

inauguracja16 17 0002

inauguracja16 17 0003

inauguracja16 17 0004