Flag PL Flag UK

REKRUTACJA na Rok Akademicki 2016/2017 TRWA

Zapraszamy na studia licencjackie i magisterskie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunkach:

Filologia Angielska, Filologia Hiszpańska, Turystyka i Rekreacja

Informujemy, ze osoby, które zakończyły Rekrutację one-line zostały tym samym przyjęte na studia.
Gratulujemy.
Prosimy o dostarczenie  dokumentów i dokonanie wpłat.