Flag PL Flag UK

WSTiJO z dyplomem – ranking Wiadomości Turystycznych 2016

18 maja 2016 w hotelu Novotel odbyła się Konferencja podsumowująca Ranking Szkół Wyższych 2016.

W trakcie konferencji wręczono dyplomy laureatom tegorocznego rankingu – nagrodę za pierwsze miejsce w kategorii uczelni o profilu praktycznym otrzymała WSTiJO. W imieniu Uczeli dyplom odebrał Rektor Włodzimierz Banasik.

W uroczystości udział wziął Dawid Lasek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Dyplomy dla przedstawicieli najlepszych uczelni wręczyli, wraz z ministrem, Ireneusz Węgłowski, prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego i wiceprezes zarządu Orbis SA oraz Jagoda Walczak, dyrektor marketingu Wiadomości Turystycznych.

Po wręczeniu pamiątkowych dyplomów był czas na krótką dyskusję, a także rozmowy kuluarowe, w których poza przedstawicielami uczelni wzięli udział również: Danuta Skalska, nowa przewodnicząca Naczelnej Komisji Rewizyjnej PIT, Andrzej Szymański, wiceprezes ITRP, Anna Jędrocha, prezes KIT, a także Marek Migdal, prezes Forum Turystyki Regionów.

Zobacz artykuł na stronie Wiadomości Turystycznych