Flag PL Flag UK

Z wizytą w Grodzisku Mazowieckim

8 kwietnia delegaci WSTiJO odwiedzili Zespół Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim. Szkołą o 110-letniej tradycji kieruje mgr Cezary Skalski, pedagog promujący przedmioty rozwijające zainteresowania i kreatywność uczniów oraz przygotowujące do kontynuacji edukacji na wyższych uczelniach.

Placówka oferuje ciekawe profile kształcenia, w klasach lingwistyczno-geograficznej, kulturowo-społecznej czy sportowej. Ofertę wzbogaca szeroki wybór przedmiotów uzupełniających, jak animacja kultury, dziennikarstwo, teatr, muzyka, taniec, zajęcia z kreatywności, pedagogika, psychologia i ochrona zdrowia.

Zespół Szkół nr 1 współpracuje z naszą Uczelnią biorąc udział w Konkursie Języka Angielskiego OPERATION 2016. W tegorocznej edycji konkursu czterech uczniów ZS nr 1 zostało wyróżnionych certyfikatami z języka angielskiego na poziomie B2.