Flag PL Flag UK

"Ożywianie przestrzeni turystyki kulturowej" na WSTiJO

24 listopada 2015 roku w Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych w Warszawie odbyła się ogólnokrajowa konferencja "Ożywianie przestrzeni turystyki kulturowej".

Zaproszeni goście reprezentowali takie uczelnie, jak: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski oraz Akademie Wychowania Fizycznego z Krakowa, Poznania i Warszawy, a także liczne instytucje turystyczne.

Poruszano wiele ważnych tematów - od kwestii teoretycznych po ocenę praktycznych rozwiązań w zakresie ożywiania i uatrakcyjniania przestrzeni turystycznej. Mówiono między innymi, o roli obszarów wiejskich,  lokalnych wydarzeniach turystycznych, zaprezentowano całe bogactwo nowych szlaków tematycznych, zastanawiano się nad "nowoczesnym patriotyzmem kulinarnym', wydarzeniami folklorystycznymi, przemianami krajobrazu miast i wielu innymi tematami mającymi wpływ na sferę turystyczną.

W kuluarach gościliśmy wystawę Muzeum Mydła i Brudu  z Bydgoszczy, biblioteka prezentowała publikacje WSTiJO.
Samorząd Uczelni spisał się na medal zapewniając obsługę Konferencji.

dr hab. Elżbieta Puchnarewicz

konferencja ozywianie 5 konferencja ozywianie 1

konferencja ozywianie 2 konferencja ozywianie 4

 konferencja ozywianie 6 konferencja ozywianie 7

konferencja ozywianie 8 konferencja ozywianie 9

konferencja ozywianie 3