Flag PL Flag UK

Odbiór decyzji stypendialnych

Osoby oczekujące na wydanie decyzji w sprawie przyznania stypendiów, proszone są o niezwłoczne zgłaszanie się:
1. Do Dziekanatu w godzinach otwarcia - w sprawie stypendiów Rektorskich
2. Do Kwestury w godzinach otwarcia - w sprawie stypendiów socjalnych i stypendiów specjalnych dla osób niepełnosprawnych.