Flag PL Flag UK

Nasza Solidarność z Francją

„Nous tenons à nous associer à votre peine et votre souffrance”

Społeczność Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie łączy się w bólu i cierpieniu z Francją.

Smutek, współczucie i troska o przyszłość narodów i świata to uczucia, które tworzą nastroje społeczne w konsekwencji wydarzeń 13 listopada 2015 roku w Paryżu.
Świat nie zgadza się na akty terroru, przemoc  i okrucieństwo wobec niewinnych ludzi.


My nie zgadzamy się na takie postawy…

Żyjąc w czasach globalizacji, procesu w wyniku którego powstać ma społeczeństwo ogólnoludzkie połączone wzajemną solidarnością, wyrażamy swój sprzeciw wobec aktów terroru i narzucaniu jakiegokolwiek światopoglądu siłą.

Szanujemy odmienność innych ale o taki sam szacunek prosimy wobec nas samych, wymagamy tego szacunku…
Wiemy, że świat jest i powinien być różnorodny  ponieważ ujednolicenie zmierzać może do globalnego systemu totalnego.  Jednak bez zrozumienia  znaczenia uniwersalnych wartości dla rozwoju społecznego, bez wzajemnego zrozumienia nasza cywilizacja skazana jest na nawracające problemy w wymiarze etycznym, politycznym i  ekonomicznym.
Quo vadis, Homo? to pytanie na które musimy sobie wszyscy odpowiedzieć dla dobra własnego i przyszłych pokoleń pamiętając, że: „dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba” (Pieśń na wyjście, E. Stachura)

dobre IMG 20151115 125733 IMG 20151115 130619

IMG 20151115 130135 IMG 20151115 122013