Flag PL Flag UK

Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016

3 października b.r. około tysiąca studentów rozpoczęło nowy rok akademicki w Wyższej Szkole Turystyki Języków Obcych w Warszawie.

Dominującym tematem inauguracyjnym był wymiar praktyczny kształcenia akademickiego w turystyce oraz kształcenie kompetencji językowych, które „otwierają drzwi” na świat młodym ludziom.

Rektor dr Włodzimierz Banasik w swoim przemówieniu inauguracyjnym przedstawił nie tylko ciekawą ofertę edukacyjną naszej Uczelni, ale także zaprezentował bogatą bazę techno-dydaktyczną, wspomagającą zdobywanie wiedzy na wiodących kierunkach WSTiJO, czyli Turystyce i Rekreacji oraz Filologii Angielskiej. Był to doskonały moment, aby przedstawić dokonania naszej Uczelni zgromadzonym Gościom i Studentom.

WSTiJO od kilku lat zajmuje pierwsze miejsce w rankingu szkół wyższych kształcących na kierunkach turystycznych o profilu praktycznym. Ocenie podlegał potencjał naukowy, poziom kształcenia, możliwości wyboru kierunków i specjalizacji oraz praktyczne przygotowanie do zawodu. Rektor mówił o istocie akademickiej edukacji, która nie może być oderwana od rzeczywistości współczesnego rynku pracy. Najwyższa nota w rankingu potwierdza realizację naszej misji na wysokim poziomie. Po sukcesie zespołowym przyszedł moment na wyróżnienia indywidualne. Nagrodzono najlepszych studentów WSTiJO, wśród nich byli m.in.: Katarzyna Jasińska,  Marzena Milaniuk, Karolina Wenecka, Magdalena Gospodarczyk, Marta Walczyszyn, Marzena Pułkowska, Ewelina Miłosz i Dawid Gawlak.

Następnie beani złożyli ślubowanie, stając się studentami pierwszych lat studiów licencjackich i magisterskich. Przyszedł czas na zabranie głosu przez zaproszonych Gości reprezentujących Instytucje związane ze szkolnictwem wyższym i zawodowym, z branżą turystyczną i Pracodawców. Wykład inauguracyjny wygłosił Pan Jan Błoński Prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. MROT koncentruje swoją działalność na wdrażaniu systemowych rozwiązań w zakresie produktu turystycznego, zasobów ludzkich, marketingu regionalnego, przestrzeni turystycznej i wspieraniu współpracy instytucjonalnej. Po ciekawym promowaniu atrakcji i produktów turystycznych regionu mazowieckiego wystąpił nasz kolejny Gość. Pani Katarzyna Spyridakis reprezentująca Education First przedstawiła bardzo ciekawą ofertę językową skierowaną do studentów. EF jest największą na świecie organizacją edukacyjną, liderem na światowym rynku edukacji językowej. Oferuje szeroki wybór kursów językowych, podróży edukacyjnych i programów wymiany kulturalnej, pozwalające na połączenie teorii z praktycznym zdobywaniem wiedzy poza murami Uczelni.

Od tego roku akademickiego studenci na kierunkach turystycznych rozpoczynają cykl trzydniowego cyklu praktycznego w tygodniu, w renomowanych warszawskich hotelach. Na studentów Filologii czekają nowocześnie wyposażone pracownie lingwistyczne.

Życzymy zatem udanego roku akademickiego pełnego ciekawych edukacyjnych wyzwań uwieńczonych w przyszłości sukcesem zawodowym.

Inauguracja 2015 16-007(Zobacz galerię zdjęć z Inauguracji)