Flag PL Flag UK

"Tłumacze i tłumaczenia w zglobalizowanym swiecie" - podsumowanie

W dn. 14 czerwca 2015 r. Uczelnia gościła Przedstawicieli nauki, którzy przedstawili perspektywy zawodowe tłumaczy w różnych instytucjach, a także ścieżki edukacyjne prowadzące do tego zawodu.

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem konferencji.

Goście zostali powitani przez Władze Uczelni Wyższej:

 • mgr Barbara Jadwiga Moroz – kanclerz i założyciel WSTiJO
 • dr Włodzimierz Banasik – rektor WSTiJO
 • prof. dr hab. Elżbieta Puchnarewicz – prorektor ds. nauki WSTiJO

 Wśród gości WSTiJO byli:

 1. prof. UP dr hab. Artur Dariusz Kubacki (członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego, członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej dla Tłumaczy Przysięgłych, kierownik Katedry Językoznawstwa Niemieckiego Instytutu Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie)
 2. prof. UWr dr hab. Marek Kuźniak (dyrektor Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego)
 3. prof. UWr dr hab. Michał Garcarz (zastępca dyrektora Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Zakładu Translatoryki IFA UWr)
 4. mgr Bolesław Cieślik (naczelnik Wydziału Tłumaczy Przysięgłych w Ministerstwie Sprawiedliwości, zastępca przewodniczącego Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego)
 5. mgr Jan Gościński (konsultant Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego w Ministerstwie Sprawiedliwości, asystent Instytutu Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie)
 6. dr Bogusław Ciastoch (wieloletni pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie oraz misji dyplomatycznych w Jordanii, Serbii, Białorusi i innych, tłumacz języków angielskiego, niemieckiego oraz rosyjskiego)
 7. płk dr Mirosław Banasik (obecnie - Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych MON, były szef Centrum Zarządzania Kryzysowego MON, szef Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej, były zastępca Polskiego Przedstawiciela Narodowego w SHAPE-Belgia, wykładowca Akademii Obrony Narodowej, tłumacz języka rosyjskiego)
 8. płk Przemysław Gawroński (radca prawny, Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie, b. prokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie)
 9. dr Maciej Mitera (sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury)
 10. mgr Waleria Sobolewska (tłumacz przysięgły języka rosyjskiego, pracownik Najwyższej Izby Kontroli)


Przedstawiciele instytucji zatrudniających tłumaczy bądź korzystających z usług tłumaczeniowych przedstawili wymagania stawiane tłumaczom z perspektywy pracodawcy. W dyskusji z pracownikami szkół wyższych omówiono strategie kształcenia tłumaczy, przeanalizowano ofertę edukacyjną – czy odpowiada ona potrzebom rynku, które zostały przedstawione w pierwszej części konferencji. W trzeciej części konferencji zwrócono uwagę na konsekwencje, jakie mogą ponieść tłumacze w przypadku nieprawidłowego wykonywania zadań. Członek KOZ dla tłumaczy, prof. dr hab. Artur Dariusz Kubacki, zapoznał uczestników konferencji z zasadami odpowiedzialności zawodowej tłumaczy przysięgłych, a naczelnik Wydziału Tłumaczy Przysięgłych, Pan Bolesław Cieślik, omówił pozostałe rodzaje odpowiedzialności wobec tej grupy zawodowej.

W konferencji licznie wzięli udział studenci i pracownicy WSTiJO, studenci innych uczelni wyższych, biur tłumaczeń.

Wystąpienia wywoływały żywą reakcję uczestników konferencji, przeradzającą się często w gorącą dyskusję.

dr Bożena Iwanowska

mgr Jarosław Bielecki

konferencja tlumaczenia-001 konferencja tlumaczenia-004

konferencja tlumaczenia-011 konferencja tlumaczenia-019

konferencja tlumaczenia-021 konferencja tlumaczenia-023