Flag PL Flag UK

WSTiJO liderem rankingu wyższych szkół turystycznych!

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie najlepszą uczelnią turystyczną o profilu praktycznym w 2015 roku, wg. rankingu przygotowanego przez "Wiadomości Turystyczne", jedno z czołowych czasopism branżowych w Polsce.

WSTiJO w rankingu uczelni o profilu praktycznym otrzymała 150 pkt., uzyskując tym samym, pierwsze miejsce wśród najlepszych uczelni turystycznych w Polsce.

 

Celem corocznego rankingu „Wiadomości Turystycznych” jest wyłonienie uczelni wyższych najlepszych pod względem akademickim i najlepiej przygotowujących (praktycznie) do pracy w turystyce.

Na podstawie ankiet nadesłanych przez szkoły prowadzące kierunki turystyczne, eksperci WT oceniali potencjał naukowy, poziom kształcenia, możliwości wyboru kierunków i specjalizacji oraz praktyczne przygotowanie do zawodu.

Przeczytaj artykuł na stronie WT

ranking WT 2015 1 ranking WT 2015 2