Flag PL Flag UK

TŁUMACZE I TŁUMACZENIA W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE

14 czerwca 2015

PODYPLOMOWE STUDIA KSZTAŁCENIA TŁUMACZY USTNYCH I PISEMNYCH WYŻSZEJ SZKOŁY TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE

zaprasza na międzynarodową konferencję

TŁUMACZE I TŁUMACZENIA W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE

 

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
al. Prymasa Tysiąclecia 38a, Warszawa

Aula 003

Komitet naukowo - organizacyjny konferencji:

 • dr Włodzimierz Banasik – rektor WSTiJO
 • mgr Barbara Jadwiga Moroz – kanclerz i założyciel WSTiJO
 • prof. dr hab. Elżbieta Puchnarewicz – prorektor ds. nauki WSTiJO
 • płk dr Mirosław Banasik - AON 
 • dr Bożena Iwanowska – kierownik PSKTUiP WSTiJO
 • mgr Jarosław Bielecki - p. o. Kierownika Zakładu Filologii WSTiJO

11:00-11:30

OTWARCIE KONFERENCJI. POWITANIE PRELEGENTÓW, UCZESTNIKÓW KONFERENCJI ORAZ GOŚCI PRZEZ WŁADZE UCZELNI ORAZ ORGANIZATORÓW KONFERENCJI

11:35-17:35

BLOK I
KSZTAŁCENIE TŁUMACZY USTNYCH I PISEMNYCH – POTRZEBY RYNKU A OFERTA EDUKACYJNA

/Specyfika kształcenia tłumaczy ustnych i pisemnych na potrzeby współczesnego rynku. Specyfika kształcenia tłumaczy tekstów specjalistycznych. Specyfika kształcenia tłumaczy ustnych i pisemnych na potrzeby służby zagranicznej, organizacji pozarządowych i międzynarodowych oraz wojskowych misji pokojowych/

 • mgr Jan Gościński (konsultant Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego w Ministerstwie Sprawiedliwości, asystent Instytutu Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie)
 • dr Bożena Iwanowska (kierownik PSKTUiP WSTiJO, tłumacz przysięgły języków angielskiego i rosyjskiego)
 • mgr Jarosław Bielecki (p. o. Kierownika Zakładu Filologii WSTiJO)

BLOK II
PRACA TŁUMACZA – WYOBRAŻENIA A RZECZYWISTOŚĆ

/Współpraca zawodowa tłumaczy ustnych i pisemnych z sądami – rekomendacje i uwagi. Charakter i specyfika pracy tłumacza w Straży Granicznej. Tłumacz w służbie zagranicznej. Tłumacz w wojskowych misjach pokojowych. Współpraca tłumaczy z kancelariami notarialnymi, administracją państwową i samorządową/

 • dr Bogusław Ciastoch (wieloletni pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie oraz misji dyplomatycznych w Jordanii, Serbii, Białorusi i innych, tłumacz języków angielskiego, niemieckiego oraz rosyjskiego)
 • płk dr Mirosław Banasik (szef Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej, były zastępca Polskiego Przedstawiciela Narodowego w SHAPE-Belgia, wykładowca Akademii Obrony Narodowej, tłumacz języka rosyjskiego)
 • płk Przemysław Gawroński (radca prawny Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie)
 • mgr Maciej Mitera (sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury)
 • mgr Waleria Sobolewska (tłumacz przysięgły języka rosyjskiego, pracownik Najwyższej Izby Kontroli)

BLOK III
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA TŁUMACZY

/Odpowiedzialność cywilna, karna i zawodowa tłumaczy. Policentryzm językowy w tłumaczeniu ustnym i pisemnym/

 • mgr Bolesław Cieślik (naczelnik Wydziału Tłumaczy Przysięgłych w Ministerstwie Sprawiedliwości, zastępca przewodniczącego Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego)
 • prof. UP dr hab. Artur Dariusz Kubacki (członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego, członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej dla Tłumaczy Przysięgłych, kierownik Katedry Językoznawstwa Niemieckiego Instytutu Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie)
 • prof. UWr dr hab. Marek Kuźniak (dyrektor Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego)
 • prof. UWr dr hab. Michał Garcarz (zastępca dyrektora Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Zakładu Translatoryki IFA UWr)

Zgłoszenia są przyjmowane do 13.06.2015 r.:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 518 098 756
Koszt udziału w konferencji wynosi 100 zł (50 zł dla studentów i/lub doktorantów), obejmuje: materiały konferencyjne i poczęstunek podczas konferencji.

Wpłaty na konto WSTiJO: 53 1130 1017 0020 0983 5920 0001
Tytuł wpłaty: Konferencja 2015 WSTiJO
Wpłaty można również dokonać gotówką w dniu konferencji w kasie WSTiJO.