Flag PL Flag UK

Ogłoszenie wyników Konkursu o nagrodę Ministra Sportu i Turystyki za najlepszą pracę magisterską z zakresu gospodarki turystycznej

Z przyjemnością informujemy, że Kapituła Konkursu o nagrodę Ministra Sportu i Turystyki za najlepszą pracę magisterską z zakresu gospodarki turystycznej wyłoniła laureatów XII edycji Konkursu. Jednomyślnie zdecydowano przyznać trzy nagrody w Konkursie.

 

PIERWSZĄ NAGRODĘ W KONKURSIE

otrzymała Pani Magdalena Odrowąż-Piramowicz za pracę magisterską pt. Zastosowanie controllingu w działalności hotelowej na przykładzie obiektu Kapitan Marin napisaną pod kierunkiem dr Olgi Martyniuk-Kwiatkowskiej na Uniwersytecie Gdańskim.

DRUGĄ NAGRODĘ W KONKURSIE

otrzymała Pani Justyna Dylik za pracę magisterską pt. Zagrożenie przedsiębiorstwa upadłością i jej przewidywanie na przykładzie wybranego biura podróży napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Ireny Jędrzejczyk w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

TRZECIĄ NAGRODĘ W KONKURSIE

otrzymała Pani Erika Karkuszewska za pracę magisterską pt. Innowacyjne zjawisko turystyki filmowej i jej wpływ na rozwój gospodarczy regionów napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Sznajdera w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Serdecznie gratulujemy laureatom i promotorom nagrodzonych prac. Dziękujemy również wszystkim osobom, które wzięły udział w Konkursie  za zainteresowanie problematyką gospodarki turystycznej.

Justyna Dylik I