Flag PL Flag UK

Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego „OPERATION 2015”

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie uprzejmie informuje, że w marcu b.r. organizuje kolejną edycję konkursu pt. MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO „OPERATION 2015”

Konkurs przeznaczony jest dla klas maturalnych i składa się z dwóch stopni.

 

12.03.2015 /czwartek/
Część I: etap pisemny – na terenie szkół uczestniczących w konkursie;

23.03.2015 /poniedziałek/
Część II: etap praktyczny - na terenie Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie.

Tematem  przewodnim tegorocznej edycji jest hasło „Rok 2015 Europejskim Rokiem na Rzecz Rozwoju”.

W tym roku, za Komisją Europejską, proponujemy naszym konkursem treści zawiązane z pomocą najbiedniejszym państwom świata w kontekście udziału krajów wspólnoty, w tym Polski, w projektach skierowanych do potrzebujących takiej pomocy, jej finansowaniu i zarządzaniu projektami. Treści konkursu będą także obejmowały promocję idei Unii Europejskiej wśród jej sąsiadów oraz działania służące dostosowaniu ich struktury i funkcji, tak aby mogły zostać w przyszłości państwami WE. Tematyka konkursu obejmować będzie takie pojęcia jak zrównoważony rozwój, ekologia, prawa człowieka, solidarność międzynarodowa, dostęp do żywności i wody pitnej, itp.