Flag PL Flag UK

Socjologia Turystyki i Edukacja Międzykulturowa

Socjologia Turystyki i Edukacja Międzykulturowa jest nową specjalnością na kierunku Socjologia dla osób, które zainteresowane są zdobywaniem profesjonalnych kompetencji społecznych zarówno do pracy w branży turystycznej jak i w instytucjach, których celem funkcjonowania jest praca z mniejszościami narodowościowymi i etnicznymi. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Biurem Karier i Rekrutacji WSTiJO.

Socjologia Turystyki i Edukacja Międzykulturowa jest nową specjalnością na kierunku Socjologia, która stanowi idealną ofertę edukacyjną dla wszystkich osób, które zainteresowane są zdobywaniem profesjonalnych kompetencji społecznych zarówno do pracy w branży turystycznej jak i w instytucjach, których celem funkcjonowania jest praca z mniejszościami narodowościowymi i etnicznymi. Kontakt kulturowy i dyfuzja kultury jest w dzisiejszym społeczeństwie podstawą konstytuowania się globalnego społeczeństwa i globalnej świadomości społecznej a podróże i turystyka, jako zjawisko społeczne, stanowią istotny czynnik procesów zmiany społecznej.
Kompetencje społeczne oparte o zrozumienie podstawowych mechanizmów społecznej zmiany i rozwoju oraz umiejętność prowadzenia dialogu międzykulturowego stanowią podstawę dla osiągnięcia pełnego profesjonalizmu we wszystkich zawodach, w których kontakt kulturowy stanowi element aktywności zawodowej. Dla studentów specjalności istotną umiejętnością, której zdobycie gwarantuje również w przebiegu kształcenia Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, jest znakomita znajomość języków obcych. Absolwenci spełniają zatem najistotniejsze wymagania, które stawia przed nimi współczesny rynek pracy.

Absolwenci specjalności mogą być cennymi pracownikami zarówno w branży turystycznej: w biurach turystycznych, hotelach, pensjonatach i innych instytucjach związanych z aktywnością turystyczną, jak i w placówkach dyplomatycznych takich jak konsulaty i ambasady oraz w instytucjach, których celem jest praca z emigrantami a także we wszystkich instytucjach, gdzie dialog międzykulturowy jest istotną umiejętnością. Wymiar praktyczny edukacji realizowany jest w czasie dwunastu tygodni praktyk studenckich w rekomendowanych placówkach, które zapewnia uczelniane Biuro Karier.

TRYB

  • Stacjonarny
  • Niestacjonarny