Flag PL Flag UK

Socjologia Turystyki i Edukacja Międzykulturowa

Socjologia Turystyki i Edukacja Międzykulturowa jest nową specjalnością na kierunku Socjologia dla osób, które zainteresowane są zdobywaniem profesjonalnych kompetencji społecznych zarówno do pracy w branży turystycznej jak i w instytucjach, których celem funkcjonowania jest praca z mniejszościami narodowościowymi i etnicznymi. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Biurem Karier i Rekrutacji WSTiJO.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na nowe studia podyplomowe!

Interesują Cię tłumaczenia? Chcesz przygotować się do egzaminu na tłumacza przysięgłego?
WSTiJO otwiera studia podyplomowe - Podyplomowe Studia Kształcenia Tłumaczy Ustnych i Pisemnych (PSKTUiP). Studia skierowane są do kandydatów na tłumaczy przysięgłych oraz tłumaczy, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę w zakresie specjalistycznych tłumaczeń prawno-ekonomicznych oraz naukowo-medycznych.
Szczegółowe informacje oraz program studiów dostępne są TUTAJ.

VII Regionalna Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

14 stycznia br. odbyła się VII Regionalna Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej, mającej na celu rozwijanie zainteresowań młodzieży hotelarstwem i turystyką oraz podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych ujętych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa.
Organizatorami przedsięwzięcia byli Zespół Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych w Warszawie i Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych.

Czytaj więcej...

Grecka oferta praktyk studenckich

12 stycznia b.r. grecki kontrahent JOBTRUST przedstawił zainteresowanym studentom ciekawą ofertę praktyk w Grecji i na wyspach.

Czytaj więcej...