Flag PL Flag UK

W "Wiadomościach Turystycznych" o roli szkolenia praktycznego w turystyce

W najnowszym (czerwiec 2020) numerze branżowego periodyku „Wiadomości Turystyczne” ukazał się wywiad z pełnomocnikiem rektora WSTiJO ds. menedżerskich studiów hotelarsko - gastronomicznych p. Andrzejem Szymańskim, na temat roli szkolenia praktycznego w kształceniu na kierunkach turystycznych.

Czytaj więcej...

Zajęcia bezpośrednie zawieszone do końca roku akademickiego 2019/20

Szanowni nauczyciele akademiccy, Szanowni studenci
W nawiązaniu do dokumentu „Środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni” opublikowanego przez MNiSW informujemy że:

wszystkie zajęcia prowadzone bezpośrednio w Uczelni
zostają zawieszone do końca roku akademickiego 2019/2020

Zajęcia dydaktyczne zaplanowane w okresie zawieszenia funkcjonowania Uczelni mają być zrealizowane w formie kształcenia na odległość.

Wszystkie formy sprawdzania wiedzy: zaliczenia przedmiotów, egzaminy semestralne, egzaminy dyplomowe oraz obrony prac dyplomowych będą realizowane w uzgodnieniu z nauczycielami akademickimi, samorządem studenckim i decyzjami Rektora.

W terminie do 28.05.2020 zostaną przedstawione nauczycielom akademickim i studentom zasady i terminy realizacji wszelkich form sprawdzania wiedzy.
Włodzimierz Banasik, Rektor WSTiJO

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE ZAWIESZONE DO 24.05.

Szanowni wykładowcy, Szanowni studenci
W związku z ogłoszeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przedłużeniu zawieszenia funkcjonowania uczelni do 24 maja informujemy, że:

wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzone w Uczelni
zostają zawieszone do dnia 24.05.

Zajęcia dydaktyczne zaplanowane w okresie zawieszenia funkcjonowania Uczelni mają być zrealizowane w formie e-learningu.
Włodzimierz Banasik, Rektor WSTiJO

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE ZAWIESZONE DO 26.04.

Szanowni wykładowcy, Szanowni studenci
W związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 09.04.2020, wprowadzahajcym zmiany w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23.032020 r., ogranicza się funkcjonowanie uczelni nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki do dnia 26 kwietnia.2020

wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzone w Uczelni
zostają zawieszone do dnia 26.04.

Jednocześnie MNiSW przypomina, że "Nadal obowiązuje wymóg prowadzenia zajęć on-line - niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie kształcenia. (...) Sprawdzenie efektów nauczania może odbywać się poza siedzibą uczelni - z użyciem technologii informatycznych."

W związku z tym, zajęcia dydaktyczne zaplanowane w okresie zawieszenia funkcjonowania Uczelni mają być zrealizowane w formie e-learningu.
Włodzimierz Banasik, Rektor WSTiJO

Załączniki:
1. Rozporządzenie z dnia 09.04.2020
2. Rozporządzenie z dnia 23.03.2020

Życzenia Wielkanocne 2020

Wielkanoc2020

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE ZAWIESZONE DO 17.04.

Szanowni wykładowcy, Szanowni studenci
W związku z ogłoszeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przedłużeniu zawieszenia funkcjonowania uczelni do 10 kwietnia oraz zgodnie z planami zawartymi w Organizacji Roku Akademickiego WSTiJO na rok 2019/2020

wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzone w Uczelni
zostają zawieszone do dnia 17.04.

Zgodnie z w/w ORA WSTiJO zajęcia rozpoczną się dla studiów niestacjonarnych zjazdem 18/19.04.2020 r.
Zajęcia dydaktyczne zaplanowane w okresie zawieszenia funkcjonowania Uczelni mają być zrealizowane w formie e-learningu.
Włodzimierz Banasik, Rektor WSTiJO

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ DYDATKTYCZNYCH - od 12.03.2020

W związku z decyzją Premiera Rządu RP, związaną z sytuacją epidemiologiczną dotyczącą COVID-19 (koronawirus), zostają zawieszone wszystkie zajęcia dydaktyczne w WSTiJO.

Zawieszenie zajęć od 12.03 (czwartek), do 25.03 (środa)

(ew. przedłużenie zawieszenia zajęć będzie uzależnione od decyzji Rządu RP).

Czytaj więcej...

Komunikat Prorektora ds studenckich

W związku z realnym zagrożeniem rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa, osobom, które w ostatnich dniach wróciły z krajów azjatyckich oraz Włoch, z terenów objętych epidemią (nawet jeżeli nie miały kontaktów z osobami chorymi, same czują się dobrze, czują się zdrowe) stanowczo zaleca się ograniczenie aktywności społecznej przez okres 14 dni (pozostanie w domu), monitoring stanu zdrowia i stały kontakt z Inspekcją Sanitarną. Jeśli w ciągu 14 dni pojawią się w dolegliwości tj. gorączka, kaszel, duszności, bóle mięśni oraz zmęczenie lub inne niepokojące objawy zasięgnij pomocy medycznej zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Czytaj więcej...

Studentka WSTiJO finalistką VII edycji Konkursu Tłumacze na Start!

Pod koniec roku odbyła się VII już edycja ogólnopolskiego konkursu lingwistycznego "Tłumacze na Start!".

Do II ogólnopolskiego etapu konkursu z naszej Uczelni zakwalifikowały się dwie osoby: Pani Marta CHOIŃSKA (FA I NST I semestr) oraz Pani Daria JUSZCZYK (FA I NST III semestr) - która ostatecznie zajęła wysokie czwarte miejsce wśród finalistów sekcji angielskiej - GRATULUJEMY!

Czytaj więcej...

30 lat wymiany turystycznej Polska - Ukraina

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 03.12.2019 na terenie Uczelni WSTiJO odbędzie się Konferencja poświęcona 30 Rocznicy podpisania pierwszej umowy o wymianie turystycznej między Polską a Ukrainą.

Patronat Honorowy nad Konferencją objęła Pani Kanclerz - Założyciel WSTiJO Jadwiga Barbara Moroz.

WSTiJO na World Travel Show 2019

IV Edycja Targów World Travel Show przeszła już do historii.

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie występowała w tym roku na Targach jako jedyna w segmencie Uczelni Wyższych związanych z branżą turystyczną.

Nasze stoisko odwiedziło wielu przyszłych studentów a także właścicieli obiektów turystycznych z którymi nawiązaliśmy współpracę w ramach przyszłych praktyk studenckich.

Czytaj więcej...

Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 - zaproszenie

Kanclerz, Rektor i Senat Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
mają zaszczyt zaprosić na uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2019/2020

Uroczystość odbędzie się
28 września 2019 r. o godz. 10.30
w siedzibie Uczelni: Warszawa, Al. Prymasa Tysiąclecia 38a, Aula 003

Czytaj więcej...