Flag PL Flag UK

Ogłoszenie wyników Konkursu o nagrodę Ministra Sportu i Turystyki za najlepszą pracę magisterską z zakresu gospodarki turystycznej

Z przyjemnością informujemy, że Kapituła Konkursu o nagrodę Ministra Sportu i Turystyki za najlepszą pracę magisterską z zakresu gospodarki turystycznej wyłoniła laureatów XII edycji Konkursu. Jednomyślnie zdecydowano przyznać trzy nagrody w Konkursie.

Czytaj więcej...

WSTiJO na Salonie Edukacyjnym Perspektywy 2015

Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy 2015 w dniach 27-28.02.15 w Pałacu Kultury i Nauki  odwiedzili bardzo licznie uczniowie gimnazjów, liceów i techników, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, nauczyciele, szkolni doradcy z Warszawy i województwa mazowieckiego. WSTiJO  prezentowało na swoim stoisku ofertę edukacyjną, która cieszyła się wśród  zwiedzających dużym zainteresowaniem.

Czytaj więcej...

Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego „OPERATION 2015”

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie uprzejmie informuje, że w marcu b.r. organizuje kolejną edycję konkursu pt. MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO „OPERATION 2015”

Konkurs przeznaczony jest dla klas maturalnych i składa się z dwóch stopni.

Czytaj więcej...

Socjologia Turystyki i Edukacja Międzykulturowa

Socjologia Turystyki i Edukacja Międzykulturowa jest nową specjalnością na kierunku Socjologia dla osób, które zainteresowane są zdobywaniem profesjonalnych kompetencji społecznych zarówno do pracy w branży turystycznej jak i w instytucjach, których celem funkcjonowania jest praca z mniejszościami narodowościowymi i etnicznymi. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Biurem Karier i Rekrutacji WSTiJO.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na nowe studia podyplomowe!

Interesują Cię tłumaczenia? Chcesz przygotować się do egzaminu na tłumacza przysięgłego?
WSTiJO otwiera studia podyplomowe - Podyplomowe Studia Kształcenia Tłumaczy Ustnych i Pisemnych (PSKTUiP). Studia skierowane są do kandydatów na tłumaczy przysięgłych oraz tłumaczy, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę w zakresie specjalistycznych tłumaczeń prawno-ekonomicznych oraz naukowo-medycznych.
Szczegółowe informacje oraz program studiów dostępne są TUTAJ.

VII Regionalna Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

14 stycznia br. odbyła się VII Regionalna Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej, mającej na celu rozwijanie zainteresowań młodzieży hotelarstwem i turystyką oraz podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych ujętych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa.
Organizatorami przedsięwzięcia byli Zespół Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych w Warszawie i Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych.

Czytaj więcej...

Grecka oferta praktyk studenckich

12 stycznia b.r. grecki kontrahent JOBTRUST przedstawił zainteresowanym studentom ciekawą ofertę praktyk w Grecji i na wyspach.

Czytaj więcej...

REKRUTACJA na Rok Akademicki 2016/2017 TRWA

Zapraszamy na studia licencjackie i magisterskie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunkach:

Filologia Angielska, Filologia Hiszpańska, Turystyka i Rekreacja

Informujemy, ze osoby, które zakończyły Rekrutację one-line zostały tym samym przyjęte na studia.
Gratulujemy.
Prosimy o dostarczenie  dokumentów i dokonanie wpłat.

Przyjmowanie dokumentów stypendialnych

Informujemy, że dokumenty będą przyjmowane w miesiącu Październiku w godzinach pracy dziekanatu.

• Wnioski o stypendia rektorskie oraz wnioski o stypendium socjalne i dla osób niepełnosprawnych będą przyjmowane w dziekanacie.

pdf Dokumenty wymagane do uzyskania stypendium socjalnego

 link DOKUMENTY STYPENDIALNE

WSTiJO na targach Maturzyści 2017 na Politechnice Warszawskiej

W dniach 15-16.09.2016 odbyła się kolejna edycja Salonu Maturzystów Perspektywy na Politechnice Warszawskiej.

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych zaprezentowała się na stoisku wystawienniczym, które cieszyło się dużym zainteresowaniem - zarówno wśród przyszłych maturzystów jak również nauczycieli i doradców zawodowych.

Podczas targów goście mogli spotkać na stoisku przedstawicieli włądz, kadry i pracowników WSTiJO. Obecni byli: Rektor dr Włodzimierz Banasik, dr Danuta Czekaj, doc.dr Bolesław Iwan, Prorektor dr hab. Elżbieta Puchnarewicz, mgr Andrzej Szymański oraz mgr Wiesława Mońko - Dyrektor Biura Karier i Rekrutacji.

Czytaj więcej...