Flag PL Flag RU Flag UK

Podyplomowe studia kształcenia tłumaczy ustnych i pisemnych

INFORMACJE OGÓLNE: PSKTUiP to studia dla osób, które posiadają biegłą znajomość języka obcego (poziom C2), w tym dla obcokrajowców, biegle posługujących się, obok języka obcego, językiem polskim.

ZAKRES KSZTAŁCENIA: zajęcia odbywają się w systemie wieczorowym (grupa wieczorowa, od godz. 17.00) 2 razy w tygodniu lub weekendowym (grupa weekendowa) 8 weekendów w semestrze.

CEL KSZTAŁCENIA: przygotowanie do państwowego egzaminu ustnego i pisemnego na tłumacza przysięgłego, przygotowanie do wykonywania zawodu tłumacza, nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu prawa (w tym prawa UE i spoza UE), działalności gospodarczej, przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego przekładu ustnego i pisemnego różnych tekstów użytkowych.

TREŚCI KSZTAŁCENIA: program studiów obejmuje 2 semestry, każdy z których podzielony jest na bloki teoretyczny i praktyczny. Zajęcia odbywają się w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów językowo-tłumaczeniowych. Przedmioty kończą się zaliczeniem, zaliczeniem na ocenę lub egzaminem. Są to jedyne studia w Polsce, które oprócz zajęć z języka obcego zawierają również niezwykle rozbudowany moduł z zakresu prawa, ze szczególnym uwzględnieniem kodeksowych regulacji na gruncie polskiego prawa materialnego jak i procesowego, w tym środków ochrony prawnej, w obszarze różnych gałęzi prawa, a także terminologii prawniczej. Niewątpliwą zaletą jest także tryb prowadzenia zajęć: część z nich odbywa się w trybie kształcenia na odległość, część w trybie stacjonarnym. Językiem wykładowym jest język polski oraz wybrany przez słuchacza język obcy (angielski, rosyjski).

PROGRAM

SEMESTR I / SEMESTR II

1.MODUŁ PRAWNY I ADMINISTRACYJNY

Blok teoretyczny: wykłady i konwersatoria z prawa, regulacji dot. działalności gospodarczej, mikro i makroekonomii oraz finansów, w tym publicznych, regulacji dot. ochrony danych osobowych, elektronicznych narzędzi wspierających pracę tłumaczy, tendencji przekładoznawstwa, językoznawstwa normatywnego oraz elementów socjolingwistyki (etykiety językowej).

Blok praktyczny: warsztaty językowo-tłumaczeniowe. Tłumaczenia ustne (konsekutywne, symultaniczne z użyciem specjalistycznego sprzętu i bez użycia ww. sprzętu (tłumaczenia szeptane/towarzyszące), a vista oraz pisemne , uwierzytelnione i nieuwierzytelnione prawnicze i administracyjne, notarialne i sądowe (tłumacz w postepowaniu karnym).

2.MODUŁ BIZNESOWO-EKONOMICZNY

Blok teoretyczny: wykłady i konwersatoria z prawa, regulacji dot. działalności gospodarczej, mikro i makroekonomii oraz finansów, w tym publicznych, regulacji dot. ochrony danych osobowych, elektronicznych narzędzi wspierających pracę tłumaczy, tendencji przekładoznawstwa, językoznawstwa normatywnego oraz elementów socjolingwistyki (etykiety językowej).

Blok praktyczny: warsztaty językowo-tłumaczeniowe. Tłumaczenia ustne (konsekutywne, symultaniczne z użyciem specjalistycznego sprzętu i bez użycia ww. sprzętu (tłumaczenia szeptane/towarzyszące), a vista oraz pisemne , uwierzytelnione i nieuwierzytelnione ekonomiczne i finansowe, dokumentacja handlowa i bankowa, negocjacje i konferencje biznesowe, marketing i PR.

3.MODUŁ NAUKOWO-TECHNICZNY

Blok teoretyczny: wykłady i konwersatoria z prawa, regulacji dot. działalności gospodarczej, mikro i makroekonomii oraz finansów, w tym publicznych, regulacji dot. ochrony danych osobowych, elektronicznych narzędzi wspierających pracę tłumaczy, tendencji przekładoznawstwa, językoznawstwa normatywnego oraz elementów socjolingwistyki (etykiety językowej).

Blok praktyczny: warsztaty językowo-tłumaczeniowe. Tłumaczenia ustne (konsekutywne, symultaniczne z użyciem specjalistycznego sprzętu i bez użycia ww. sprzętu (tłumaczenia szeptane/towarzyszące), a vista oraz pisemne, uwierzytelnione i nieuwierzytelnione: dokumentacja naukowo-techniczna.

4.MODUŁ MEDYCZNY

Blok teoretyczny: wykłady i konwersatoria z prawa, regulacji dot. działalności gospodarczej, mikro i makroekonomii oraz finansów, w tym publicznych, regulacji dot. ochrony danych osobowych, elektronicznych narzędzi wspierających pracę tłumaczy, tendencji przekładoznawstwa, językoznawstwa normatywnego oraz elementów socjolingwistyki (etykiety językowej).

Blok praktyczny: warsztaty językowo-tłumaczeniowe. Tłumaczenia ustne (konsekutywne, symultaniczne z użyciem specjalistycznego sprzętu i bez użycia ww. sprzętu (tłumaczenia szeptane/towarzyszące), a vista oraz pisemne, uwierzytelnione i nieuwierzytelnione: dokumentacja  medyczno-farmaceutyczna i kosmetologiczna.

TRYB I OPŁATY

RODZAJ STUDIÓW: studia 2-semestralne, podyplomowe, płatne.

KIEROWNIK STUDIÓW: dr Bożena Iwanowska (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), tel: 518 098 756

LICZBA GODZIN: 110 godzin w semestrze (220 godzin ogółem), realizowanych w siedzibie WSTiJO oraz 30 godzin w systemie e-learning.

OPŁATY: 2800,00 zł. za semestr.

REKRUTACJA

PSKTUiP to studia dla absolwentów studiów wyższych ze stopniem minimum licencjata, uzyskanego w RP lub za granicą, którzy posiadają biegłą znajomość języka obcego (poziom C2 zbliżony do Proficiency).

ZASADY NABORU: o przyjęciu na studia decyduje złożenie kompletu dokumentów w terminie do 28.09.2015 r.

  • Kwestionariusz osobowy dla kandydatów na studia podyplomowe - Pobierz
  • Podpisana umowa o świadczenie usług edukacyjnych pomiędzy Uczelnią i Słuchaczem - Pobierz
  • Regulamin Studiów Podyplomowych - Pobierz
  • Regulamin Opłat* - studia podyplomowe - pobierz
  • Kserokopia dowodu osobistego
  • Dwie fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych

*Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji lub przesłać drogą pocztową na adres Uczelni z dopiskiem "Biuro Rekrutacji- PSKTUiP". Warunkiem uruchomienia studiów jest przyjęcie 10 osób. Maksymalna liczebność grupy wynosi 16 osób (liczba stanowisk w specjalistycznej pracowni językowej).

KADRA


Tłumacz przysięgły języków angielskiego i rosyjskiego wpisana na Listę Tłumaczy Przysięgłych Ministra Sprawiedliwości pod nr TP/61/14; wykonuje tłumaczenia ustne (tłumaczenia symultaniczne, konsekutywne, a vista) i pisemne z/na polski, angielski, rosyjski, białoruski; filolog, socjolog, absolwent politologii Uniwersytetu w Lancaster, stypendysta George Soros Foundation, z dużym doświadczeniem praktycznym w tłumaczeniach ustnych i pisemnych na rzecz podmiotów gospodarczych, administracji państwowej i wymiaru sprawiedliwości, tłumacz-korespondent MSZ i Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Mińsku (Białoruś), adiunkt WSTiJO, autor publikacji naukowych w kraju i za granicą, nauczyciel metodologii tłumaczenia, redaktor miedzynarodowego czasopisma naukowego Sociosphere (Republika Czeska), członek zwyczajny (z ponad 10-letnim doświadczeniem) Towarzystwa Tłumaczy Przysięglych i Specjalistycznych TEPIS, wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Stowarzyszenia
Absolwentów Uniwersytetów Brytyjskich. Na studiach prowadzi warsztaty językowo-tłumaczeniowe oraz metodykę przekładu.


Tłumacz przysięgły języka angielskiego wpisany na Listę Tłumaczy Przysięgłych Ministra Sprawiedliwości pod nr TP/3417/05; wykonuje tłumaczenia pisemne i ustne (tłumaczenia symultaniczne, konsekutywne, a vista)  z/na polski, angielski; filolog, lektor języka angielskiego z ponad 20-letnim doświadczeniem m.in. dla klientów korporacyjnych (LG Philips, Bank Pekao i inne) i uczelni wyzszych (WSTiJO, Politechnika Warszawska, Politechnika Łódzka). Na studiach prowadzi warsztaty językowo-tłumaczeniowe oraz metodykę przekładu.


Radca prawny, wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Ukończył studia prawnicze, a także stosunki międzynarodowe (Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego). W trakcie przewodu doktorskiego z zakresu prawa cywilnego. Z wyróżnieniem ukończył w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie aplikację radcowską. Prowadzi bieżącą obsługę prawną zarówno jednostek sektora finansów publicznych (ministerstwa, urzędy centralne) jak i podmiotów prywatnych (spółek), z branży energetycznej, usługowej, jak też nieruchomości. Ponadto obsługuje też NGO (fundacje, stowarzyszenia), a także placówki oświatowe – szkoły. Posiada doświadczenie w zakresie prawa cywilnego (prawo rzeczowe i prawo zobowiązań – umowy), prawa handlowego i gospodarczego, prawa administracyjnego – materialnego, w tym prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, jak i procesowego, prawa autorskiego, konsumenckiego, prawa pracy. Prowadzi liczne szkolenia, w tym dla aplikantów radcowskich. Na studiach prowadzi wykłady i konwersatoria z prawa, zarówno w zakresie prawa materialnego, jak i procesowego, w obszarze podstawowych gałęzi systemu prawnego.


Tłumacz przysięgły języka angielskiego wpisana na Listę Tłumaczy Przysięgłych Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/117/14; wykonuje tłumaczenia ustne (tłumaczenia symultaniczne, konsekutywne, a vista)  z/na polski, angielski, niemiecki; filolog,absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Lingwistyki Stosowanej - studia magisterskie w zakresie pisemnych i ustnych tłumaczeń specjalistycznych (kombinacja językowa angielski-niemiecki) oraz interdyscyplinarne studia podyplomowe w zakresie pisemnych i ustnych tłumaczeń prawniczych i sądowych. Praktykujący tłumacz ustny (tłumaczenia symultaniczne, konsekutywne, a vista) i pisemny, specjalizujący się w tekstach unijnych, prawnych, prawniczych oraz tekstach z zakresu ekonomii społecznej. Doświadczenie w tłumaczeniach w instytucjach UE, m.in. Komisji Europejskiej oraz Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym, a także podczas międzynarodowych konferencji oraz spotkań biznesowych w kraju i za granicą (m.in. w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Brukseli, Manchesterze, Strasburgu, Wenecji, Nikozji, Moskwie, Kapsztadzie, Pekinie, czy Québec). Na studiach prowadzi warsztaty językowo-tłumaczeniowe oraz metodykę przekładu.


Ekonomista, absolwent studiów ekonomicznych oraz ekonomiki przedsiębiorstw. W trakcie przewodu doktorskiego z zakresu makroekonomii. Prowadzi liczne szkolenia dla dorosłych oraz młodzieży szkolnej z zakresu działalności gospodarczej,  finansów publicznych, funkcjonowania przedsiębiorstw, makro i mikroekonomii, przedsiębiorczości, a także działalności gospodarczej charakterystycznej dla poszczególnych sektorów gospodarki. Posiada także doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym jednostkach samorządu terytorialnego. Na studiach prowadzi wykłady i konwersatoria z działalności gospodarczej, makro i mikroekonomii i oraz finansów, w tym publicznych.


Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego wpisana na Listę Tłumaczy Przysięgłych Ministra Sprawiedliwości pod nr TP/180/14; wykonuje tłumaczenia ustne (tłumaczenia symultaniczne, konsekutywne, a vista)  z/na polski, rosyjski, ukraiński; filolog, polonista, absolwentka Uniwersytetu  Łódzkiego; lektor języka rosyjskiego dla klientów korporacyjnych (Teka Maszyny Budowlane, Styrolution, PWN Szkolne, PM Group, Instytut Tele- i Radiotechniczny, Najwyższa Izba Kontroli, Adobe), metodyk w Centrum Nauczania Języka Rosyjskiego, trener-metodyk nauczania języka rosyjskiego i wiedzy o współczesnej Rosji, tłumacz Najwyższej Izby Kontroli (tłumaczenia raportów równoległych stanu przygotowań do EURO 2012); korektor podręczników języka rosyjskiego w PWN Szkolnym oraz PWN Naukowym (seria «Вот и мы», «Słownictwo rosyjskie w ćwiczeniach»). Na studiach prowadzi warsztaty językowo-tłumaczeniowe oraz metodykę przekładu.


Główny specjalista ds. IT w Izbie Gospodarczej Komunikacji Miejskiej. Informatyk, ekonomista, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku informatyka oraz Prywatnej Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji na kierunku ekonomia. Specjalizuje się w obsłudze informatycznej firm a także prowadzi kursy, szkolenia i wykłady z informatyki, ekonomii, fotografii i filmu cyfrowego w licznych szkołach policealnych i na uczelniach wyższych. Na studiach prowadzi wykłady i konwersatoria z elektronicznych narzędzi wspierających pracę tłumaczy.

PRACOWNIA

Pracownia językowa

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w swoim gmachu przy al. Prymasa Tysiąclecia 38 posiada własną nowoczesną pracownię językową MENTOR PC na 16 stanowisk kabinowych (maksymalna liczba osób w grupie językowej) – z możliwością rozbudowania do 30.

Laboratorium Mentor PC w siedzibie WSTiJO posiada rozbudowany zestaw funkcji, m. in. dwa niezależne kanały Audio, możliwość podłączenia 8 źródeł dźwięku.

Funkcje dostępne dla studenta to m.in.: praca indywidualna (odsłuch programu nauczania zadanego przez lektora, odsłuch wykładu lektora, konwersacja z lektorem, konwersacja z innym studentem lub wybraną grupą, powtarzanie zwrotów po lektorze nagranym na kasecie lub CD, kontrola własnej wymowy), praca w grupach (podsłuch przez lektora wybranej pary, konwersacja wybranej pary z lektorem, konwersacja w parach z podkładem dźwiękowym), praca w grupach (odsłuch programu nauczania przez grupę, odsłuch wykładu lektora przez grupę, konwersacja w grupie z możliwością kontroli przez lektora, konwersacja w grupie z lektorem z transmisją do wybranych studentów, konwersacja studenta z lektorem z transmisją do wybranych studentów, konwersacja studenta z grupą z transmisją lub bez, konwersacja w grupie z podsłuchem przez inną grupę).

Wśród funkcji realizowanych przez lektora/wykładowcę należy wymienić następujące: przełączanie trybów pracy, podział studentów na dwie dowolne grupy które jednocześnie realizują własne programy, dowolne przełączanie studentów pomiędzy grupami, szybka (jednym przyciskiem) zamiana wybranych grup, wyłączenie informacji o podsłuchu, podsłuch dowolnego studenta, pary lub grupy, konwersacja ze studentem, parą lub grupą, konwersacja ze studentem z transmisją do wybranych studentów, konwersacja z grupą z transmisją do wybranych studentów, zapis pracy na magnetofonie/dyktafonie,  wysyłanie programu z dowolnego źródła (magnetofon, DVD, komputer, dyktafon), prowadzenie wykładu przez wbudowany wzmacniacz i głośniki. Ponadto, w zainstalowanej pracowni językowej lektor ma możliwość podsłuchu dźwięku z komputera studenta, podczas gdy student może nagrywać swój głos oraz to, co słyszy w słuchawkach na swoim komputerze.

W pracowni językowej odbywają się warsztaty tłumaczeniowe, językowo-tłumaczeniowe, ćwiczenia z przekładu ustnego konsekutywnego, symultanicznego (z użyciem sprzętu specjalistycznego oraz bez ww. sprzętu, tzn. tłumaczenie szeptane) oraz à vista.